A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár állománya PPEK sorszám szerint
Rövid leíráshoz és letöltéshez kattintson a műre!
51 101 151 201 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701 751 801 851 901 951 1001 1051 1101 1151

1162.Bangha Béla Összegyűjtött munkái / Tartalomjegyzék
1161.Zsámár Jenő: Íme a Szív! A Jézus Szíve tisztelet fontosabb idézetei Alacoque Szent Margit irataiból
1160.Komárik István: A három kassai vértanú
1159.Parsch Pius: A szentmise magyarázata a liturgikus megújulás szellemében
1158.Martin Aurél: Szent Pál
1157.Maritain – Huizinga – Marcel – Belloc – Bernanos – Wust – XII. Pius: Mi európaiak
1156.Felsővályi Ákos (szerk.): A bravúr kötelező. A budapesti Piarista Gimnázium 1950 és 1991 közötti diákjainak emlékkönyve
1155.Pálffy Erzsébet: Assisi Szent Klára élete
1154.Liquori Szent Alfonz: Látogatás a Legméltóságosabb Oltáriszentségnél és Boldogságos Szűznél a hónap minden napjára
1153.Benedek Elek: Testamentum és hat levél
1152.Tatjána Goricseva: Istenről beszélni veszélyes. Tapasztalataim Keleten és Nyugaton
1151.Mácz István: Miért? Tűnődések az élet értelméről
1150.Balanyi György: Kalazanci Szent József élete (1941)
1149.Török Jenő: Primíciád
1148.XII. Pius pápa: Eszményi leányélet. Részletek XII. Pius pápa beszédeiből
1147.XII. Pius pápa: 1940. november 24-re elrendelt engesztelés imádságai
1146.XII. Pius pápa: Magyar vonatkozású megnyilvánulások 1956-ban
1145.XII. Pius pápa: 1942. évi karácsonyi rádióbeszéd
1144.XII. Pius pápa: A demokráciáról
1143.XII. Pius pápa: „Fulgens radiatur” kezdetű apostoli körlevél Szent Benedek boldog halálának ezernégyszázadik évfordulóján
1142.XI. Pius pápa: „Caritate Christi” kezdetű körlevél Jézus Szentséges Szívének ünnepére
1141.XI. Pius pápa: „Ad salutem kezdetű” apostoli körlevel Szent Ágoston halálának ezerötszázadik évfordulójára
1140.XI. Pius pápa: „Quinquagesimo ante” kezdetű apostoli körlevel áldozópapságának 50. évfordulójáról és a jubileumi esztendő meghosszabbításáról
1139.XI. Pius pápa: „Quas primas” kezdetű apostoli körlevél, amely Krisztus-király ünnepét rendeli el
1138.Egy markthali premontrei szerzetes: A Boldogságos Szűz Mária követése
1137.Harmat Ferenc: Illusztrációk a „C” liturgikus év vasár- és ünnepnapjaira
1136.Harmat Ferenc: Illusztrációk a „B” liturgikus év vasár- és ünnepnapjaira
1135.Harmat Ferenc: Illusztrációk az „A” liturgikus év vasár- és ünnepnapjaira
1134.Monica Seeley: A vakcinák és a magzati szövetekkel végzett kutatások sötét világa
1133.Pamela Acker: A védőoltások katolikus szemmel
1132.Jelenits István: Katolikus erkölcstan. Jegyzet a katolikus gimnáziumok használatára
1131.Jelenits István: Katolikus dogmatika. Jegyzet a katolikus gimnáziumok használatára
1130.Bozók Ferenc: Magyar költők Jézusa (Meditációk 20. századi magyar költők Jézus-verseiről)
1129.Majsai Mór – Solymoss Vendel: Reggeli virágszedés. Azoknak, akik még maguk is fakadó rügyek
1128.Pákozdi István (szerk.): Jöjjetek, imádjuk! Szentségimádások az irgalmasság rendkívüli szentévében
1127.Farkas Edith: Missziós útravalók
1126.Revertimini ad fontes!
1125.A Szociális Missziótársulat rövid ismertetése – 1917. kiadás
1124.Farkas Edith: A Szociális Missziótársulat rövid ismertetése (Irányzat és gyakorlat) – 1911. kiadás
1123.Bocsa József: Kiengesztelődés, gyógyulás, szabadulás
1122.Bocsa József – Szegedi László – Szederkényi László: Az engesztelés lelkisége
1121.Farkas Edith: A hivatalos pártfogó (Probation Officer)
1120.Wimmer M. Anzelm: Farkas Edith és életműve (4. kiadás)
1119.Wimmer M. Anzelm: Farkas Edith és életműve
1118.Kopasz Irma (össz.): Homo Caritatis
1117.Kővári Károly: Isten Szolgálója, Higginson Teréz és Jézus Szent Fejének, az Isteni Bölcsesség Székhelyének tisztelete
1116.Pákozdi István: Örömünk ünnepe. A római katolikus liturgia és a szimbólumok
1115.Tarjányi Béla: Példabeszédek
1114.Kővári Károly: Egész Amerika Pátrónája: A Guadalupei Szűz Mária
1113.Szunyogh Xaver Ferenc: Magyar-latin misszále az év minden napjára a római misekönyv szerint
1112.Tissot József: Hibáink jórafordításának művészete
1111.Zolotnoki Oktáv: Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentmisehallgatással
1110.Utunk (Az Út) folyóirat teljes folyama (1934–1944) hasonmás kiadásban
1109.Erőss Alfréd: Majláth püspök lelki arca
1108.Az Oltáriszentség csodái
1107.Valtorta Mária: Jézus és a gyermekek
1106.Békémet adom nektek!
1105.Alice von Hildebrand: A női lét privilégiuma
1104.A Centralista folyóirat teljes folyama (1937–1947) hasonmás kiadásban
1103.Beöthy Zsuzsanna Cecília: Hiszem és vallom, szeretem és élem. Egy mai nővér vallomása a Szociális Missziótársulat szellemiségéről
1102.Beöthy Zsuzsanna Cecília (össz.): Örökségünk. Olvasókönyv a Szociális Missziótársulat karizmájához
1101.Naszályi Emil O. Cist.: Szomjazlak Istenem! Útmutatás az Isten vonzását elfogadók számára
1100.A Jeromos Füzetek teljes folyama (1990–2020) hasonmás kiadásban
1099.Barlay Ö. Szabolcs: Miatyánk – Prohászka a szeretet szentje
1098.Hubai József: Eltakart egyháztörténeti stratégiák Pécsett és Kelet-Közép-Európában 1948–1989
1097.Tarjányi Béla: Találkozások
1096.XII. Pius pápa: „Az Egyház és a béke” című rádióüzenete 1951 karácsonyán
1095.Erőss Alfréd: Scheeben és Prohászka, két modern misztikus
1094.Tarjányi Béla: Keresztény emlékek az első három századból
1093.Schouppe Ferenc: A pokol. Ismertetés a szentek életéből és a világi történetből vett események alapján
1092.Matta el Meszkin: Isten megtapasztalása az imában
1091.Tarjányi Ferenc, Tarjányi Veronika, Tarjányi Béla: Minden élet egy csoda
1090.Albert István: A házasság. Szentbeszédsorozat
1089.Opálény Mihály: A tanúságtétel, mint az Egyház ismertetőjegye
1088.Malachi Martin: A kísértés órája
1087.Malachi Martin: Az elhagyott szőlőskert
1086.Malachi Martin: A megláncolt Péter
1085.Atyák a Regnum Marianum akácfáján
1084.Így, vagy sehogy! A Regnum Marianum története képekben
1083.Chambon Mária Márta, a boldogságos Szűz vizitációs rendje chambéryi kolostorának szerzetesnője. 1841–1907
1082.Szociális Missziótársulat: Ostromnapló. Szerzetes nővérek a halálkatlanban 1944. március 19-étől 1946. február 16-áig
1081.Aczél László Zsongor: Parázs a hamu alatt. Dokumentumok és visszaemlékezések a pécsi cserkészek katakombaéletéből (1947) – 1952 – 1965…
1080.Az Örökimádás folyóirat teljes folyama (1900–1944) hasonmás kiadásban
1079.Raoul Plus: Nagyböjti papi elmélkedések
1078.Rózsásné Kubányi Andrea: Hűséggel a megpróbáltatásokban
1077.Krajsovszky Gábor, Slíz Judit: Visszaemlékezések Erdős Mátyás atyáról
1076.Tiefenthaler József: Aszkézis és misztika. A tökéletes élet
1075.Tihanyi Tibor (össz.): Áhítattal, illendően, nemesen
1074.John Henry Newman: Vasárnapi beszédei (Nagyböjt és Húsvét)
1073.John Henry Newman: Vasárnapi beszédei (Adventtõl Nagyböjtig)
1072.Walter János: Isten képe a természetben
1071.John Henry Newman: Apologia pro vita sua
1070.Jáki Szaniszló: Halál?
1069.Nagyfalusy Lajos: Takáts Márton érseki helynök Kalocsán
1068.Pécsi Tamás: Tűz és kard felett
1067.Kovács Mihály: Negyvenezer magyar levente kálváriája a második világháború végén
1066.Kovács Mihály: Öveges József
1065.Schütz Antal: Magyar életerő
1064.Török Jenő: Sík Sándor (1889–1963)
1063.Loyolai Szent Ignác Visszaemlékezései
1062.Gyenis András: Brito Szent János, Madura hithirdető vértanúja
1061.Gyenis András: Hitvédők fejedelme. Bellarmino Szent Róbert bíboros élete (1542–1621)
1060.Sík Sándor: Szembe a Nappal
1059.Katrien Kúti: Talita kum! Mondom neked, kislány, állj fel!
1058.Lenzen–Sebregondi Mária: „Kő kövön nem marad”… Elbeszélés Jeruzsálem pusztulásának idejéből
1057.Béky Gellért: „Ti kinek tartotok engem?”
1056.Jehlicska Ferenc: Erkölcs és vallás
1055.Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel
1054.Endrefalvy Ottó: Férfiak, szentek (Leggyakoribb védőszentek élete)
1053.Harangi László: Mindenkinek legyen karácsonya
1052.Gálos László: Isten magányában. Lelkigyakorlatok
1051.Vargha László SJ: Prohászka küldetése
1050.XI. Pius pápa: „Quadragesimo anno” kezdetű körlevél a társadalmi rend megújításáról
1049.Paul Wágner: A Nagy Király katonái
1048.Bíró Xav. Ferenc: A kommunizmus és Jézus Szíve
1047.XI. Pius pápa: „Ubi arcano Dei consilio” kezdetű enciklika Krisztus békéjéről, melyet Krisztus országában kell keresni
1046.Medvigy Mihály: A magyar katolikus főpapság függése a Habsburg-dinasztiától, kapcsolata a Szentszékkel és az 1855-ös Konkordátum
1045.Medvigy Mihály: A kereszténység történelmi válsághelyzetei
1044.Kausz József: Legyen egy akol és egy pásztor
1043.Harangi László: Robinson unokái. Cserkészregény
1042.XII. Pius pápa: „Mediator Dei et hominum” kezdetű apostoli körlevél a szent liturgiáról
1041.XII. Pius pápa: „Provida Mater” kezdetű apostoli konstitúció
1040.XII. Pius pápa: „Divino afflente Spiritu” kezdetű apostoli körlevél a Szentírásra vonatkozó tanulmányok időszerű ápolásáról
1039.Kausz József: Menyekzői felköszöntők
1038.Kausz József: Boldogító szenvedés
1037.Lucas József: A tabernákulum fényében. Gondolatok az Oltáriszentségrõl
1036.Pusch Ödön: Karácsonyéji álom. Pásztorjáték három felvonásban
1035.Montforti Boldog Grignon Lajos: Szűz Mária titka
1034.Kovács Vince: A kórház angyala. Dr. Wettstein Vilma lelki élete
1033.Kolos Bertold: A szentek nem halnak ki. Isten szolgája, Eugster Mainrád bencés laikus testvér élete Einsiedelnben
1032.Altenburger Gyula: Hiszekegy
1031.Rezek Sándor: Mélyen szállunk
1030.A Magyar Papi Egység folyóirat (1956–1968) hasonmás kiadásban
1029.Finn Ferenc: Wynn Percy. Képek egy amerikai nevelőintézetből
1028.Finn Ferenc: Harry Dee. Regény az amerikai ifjúság életéből
1027.Finn Ferenc: Lightfoot Kolozs. Elbeszélés egy amerikai diák életéből
1026.Finn Ferenc: Fülöp, a kis énekes
1025.Dobszay János: Így – vagy sehogy! Fejezetek a Regnum Marianum életéből
1024.Ajtai Kálmán (szerk.): Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga … (Imakönyv)
1023.Láthatatlan valóság. Boldog John Henry Newman hagyatéka
1022.John Henry Newman: Gerontius álma
1021.Peter Jennings: Newman bíboros, a közbenjáró és pártfogó. Egy csoda története
1020.Meriol Trevor–Léonie Caldecott: John Henry Newman, a kétkedők apostola
1019.Kiss János: A Szeplőtelen előtt – szentbeszéd
1018.Tarjányi Béla (szerk.): „Mindenkinek mindene lettem.” Emlékeink Mihály atyáról
1017.Gyorgyovich Miklós: Prohászka és a Regnum Marianum
1016.Emődi László: A Regnum Marianum története 1900–1970
1015.Malachi Martin: A sötétség birodalma
1014.Prohászka Ottokár: Gondolatok a századvégi hódolatnak és a magyar katholicizmus 900. jubileumának ünnepére
1013.Kunszery Gyula: Napot tükröző üvegcserép
1012.Prohászka Ottokár: A katholikus patronázs
1011.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1907. márc. 4–6.
1010.A Szolgálat folyóirat teljes folyama (1969–1990) hasonmás kiadásban
1009.Cser László: Útközben. Elmélkedések
1008.Johannes Gründel: Az önvizsgálat útján
1007.Koszter Atya: Lépcsőima. Levelek egy teológushoz a földön vándorló papról
1006.Beiger Anna: Hitelemzések a második elemi osztály számára
1005.Beiger Anna: Hitelemzések az első elemi osztály számára
1004.Cser László: Ének az Éltetőhöz
1003.Barlay Ö. Szabolcs: „Uram, taníts meg minket szeretni!”
1002.Müller Lajos: Szent bilincsek
1001.Gausz Tibor: Ragyogó szemek
1000.Schütz Antal: Dogmatika. A katolikus hitigazságok rendszere
999.Édesanyám, ne öljél meg! Költemény a megfogant életért
998.Zeman Jenő: Katholikus pap a modern társadalomban
997.Esser X. Ferenc: Negyedóra a szószéken III. Szentbeszédek az egyházi év jelesebb ünnepeire
996.Esser X. Ferenc: Negyedóra a szószéken II. Szentbeszédek Szentháromság vasárnapjától Ádventig
995.Esser X. Ferenc: Negyedóra a szószéken I. Szentbeszédek Ádventtől Áldozócsütörtökig
994.Medvigy Mihály: Régészeti tanulmányúton Mexikóban
993.Medvigy Mihály: Pápa életpályák
992.Kausz József: Ismerd meg az Oltáriszentséget
991.P. Pál: Tél, nyár, õsz, tavasz
990.P. Pál: Bodzavár úrnői
989.P. Pál: Ki gondolta volna!
988.P. Pál: A névnapi torta. A Jézuska szánkóján
987.XI. Pius pápa apostoli körlevele a keresztény házasságról (Casti connubii)
986.Harangi László: A lélek erősebb (napló)
985.P. Wágner: Lángoló szívecskék
984.Blaskó Mária: Az új honfoglalók
983.Pierre Charles – Gállfy László: Isten közelében. Elmélkedések III.
982.Pierre Charles – Gállfy László: Isten közelében. Elmélkedések II.
981.Pierre Charles – Gállfy László: Isten közelében. Elmélkedések I.
980.XI. Pius pápa apostoli körlevele az ifjúság keresztény neveléséről (Divini illius magistri)
979.Schütz Antal: Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben
978.Lénárd Ödön: Reggeleim
977.von den Driesch János: A mennyország aranykulcsa, vagyis a tökéletes bánat
976.Bernhard Zsigmond: Teljes búcsú a halál óráján
975.A Keresztény Kis Könyvtár sorozat facsimile kiadásban
974.Weiser Ferenc: Alpesi fény
973.Weiser Ferenc: Válaszúton
972.Alleker Lajos: Erdősi Imre, a branyiszkói hőspap emlékezete
971.Jámbor László: A nevelés fontossága és módja
970.Vágássy Gyula: Van-e Isten, van-e lélek?
969.Savonarola elmélkedései a börtönben a Miserere zsoltárról
968.Müller Lajos: A házasság
967.Jámbor László: A hetedik a házasság
966.Huszár Elemér (szerk.): Házassági kis káté
965.Müller Lajos: Az egyházirend
964.Emléklapok a 300 éves piarista jubileumról
963.Prohászka Ottokár: Beszéd a máriaremetei harangszentelési ünnepen, 1924. augusztus hó 31.-én
962.Prohászka Ottokár: Főpásztori szózat az 1916. évi nagyböjtre
961.Prohászka Ottokár: Szentbeszéd 1893. augusztus 20-án, Szent István napján a Székesfehérvári Székesegyházban
960.Müller Lajos: Az utolsó kenet
959.P. Pál: Évike
958.P. Pál: Itt vagyok én is!
957.P. Pál: Matyi
956.Dvorecky János: Krisztus keresztje és a vörös socialismus
955.Bolo Henrik: A Kálvária tragédiája
954.Szabó József: Találkozásom az ifjú sassal. Vitéz Kiss Vilmos m. kir. repülőhadnagy jellemképe
953.Prohászka Ottokár: Beszéd a Mária Kongregáció tagfölvételén 1910. május 31-én
952.Prohászka Ottokár: Szentbeszéd Szent Adalbert ünnepén. 1892. május 1.
951.A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szent szívének tisztelete
950.Zaymus Gyula: Ninon kisasszony
949.Huszár Elemér: Jahvétól – Krisztushoz. Hitoktatás a keresztség szentségére készülő izraeliták számára
948.Magni–Castelbranco: Válaszunk a fatimai üzenetre
947.Claude Renaudy: Magánosan a kanakok között. Jean Godefroy, a kannibálok apostola
946.Hajós József: Az élet eredete és az Isten
945.Prohászka Ottokár: Soproni vallásos beszédek az intelligens urak részére. 1915. márc. 8–10.
944.Prohászka Ottokár: Emlékcsokor. Lelkigyakorlati beszédek. 1915. márc. 8–11.
943.Müller Lajos: A penitenciatartás
942.Kővári Károly: Messiási jövendölések
941.Tóth János: Limpias kilenced
940.Prohászka Ottokár: Szentbeszéd a polgári házasságról
939.Bangha Béla: Római levelek
938.Petrányi Ferenc: Az inkvizíció. Mi a valóság a sok hazugság között?
937.Schermann Egyed: A búcsú
936.Gyöngyszemek. Imakönyvecske a legszükségesebb imákkal keresztény katholikusok számára
935.Vendel János: A limpiasi csodás feszület
934.Ruppert István: Fény a Fényből. Dogmatikus megfontolások az egy Istenről
933.Jeanne Mairet: A hiábavaló gazdagság
932.XII. Pius pápa: „Mystici Corporis Christi” kezdetű enciklika
931.P. Pál: A szeretet művésze
930.Dobszay János: Mozaikok a Regnum életéből a hetvenes évektől napjainkig
929.Weiser Ferenc: Watomika, az utolsó delaware főnök
928.Endes Miklósné Sándor Rozi: Természet és ember a liturgikus lélek szemléletében
927.Varga János: Az életszentség olyan egyszerű! (Salgó Teréz élete)
926.Sigrid Undset: Merici Szent Angéla
925.Harangi László versei
924.Müller Lajos: A sziklán épült kincsesház
923.Czapik Gyula (össz.): Ájtatosság Szent Júdás Tádé apostol tiszteletére
922.Oltártüzek. Anima Christi
921.Révai József: Levelek az önnevelésről egy nagydiákhoz (Útravaló a vakációra II.)
920.Velünk az Isten. Adventi utazás Thomas Mertonnal, Kalkuttai Szent Teréz Anyával, Henri Nouwennel
919.Prohászka Ottokár: Húsvéti elmélkedések (1905. április 15–19.)
918.Túrmezei Ferenc: Liturgikus gyermekszentbeszédek
917.Czapik Gyula: Vasárnapi szentbeszéd-vázlatok. Adventtől Septuagesimáig
916.Gerely Jolán: Egy élet egy lélekért
915.G. L. Boué: Mit rejt a jövő? Rafols Mária élete és jövendölései
914.Korompai József: Az apostolok iskolájában. Elmélkedések az apostolok cselekedeteiről papok számára
913.Jablonkay Gábor: A katholikus fölfogás irányelvei
912.Ervin Gábor: Krisztusi nagykorúság. Bérmálkozóknak és megbérmáltaknak
911.Joseph Spillmann: A gyónási titok áldozata
910.Koszterszitz József (Koszter Atya): Beszédek gróf Teleki Pálról
909.Pierre de Bérulle: A lelkivezetésről
908.A Szlovákiában működő Ferences Világi Rend magyar régiójának 2016-os kalendáriuma
907.Czapik Gyula: Nagyböjti beszédvázlatok
906.Bíró Ferenc: Ember vagyok,… szenvednem kell!
905.Erdey Ferenc: Engesztelő szentóra. Elmélkedések
904.Bali Mária Ildefonsa – Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve
903.Ijjas Antal: Sziénai legenda
902.Wilhelm Hünermann: A rajnaparti dóm (Premontrei Boldog Hermann)
901.Jablonkay Gábor: A katholikus öntudat alapkövei
900.A Szent István Könyvek sorozat facsimile kiadásban
899.Blaskó Mária: Napsugárka – Bogner Mária Margitról
898.Blaskó Mária: Szent István ajándéka
897.Blaskó Mária: A királyfi lovagjai
896.Varga János: Katolikus dogmatika világi hívők számára. I. kötet: Alapvető dogmatika
895.Müller Lajos: Legyetek tökéletesek!
894.A májusi ájtatosság könyvecskéje
893.Kiss Andor: Legszentebb imakönyv (a görög szertartású katolikus egyház miséi)
892.Platz Bonifác: Az áhítat könyve keresztény katholikusok számára (imakönyv)
891.Wimmer M. Anselm: Az élet teljessége
890.Tóth Mike: Vasárnap
889.Tóth Mike: Főveszedelmünk
888.Végh Kálmán: Béketűrés. Házi olvasmányul és nagyböjti elmélkedés gyanánt
887.Manréza imakönyv. Útmutató a lelkigyakorlat minden ájtatosságához és 12 elmélkedés a havi számadásra
886.Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai
885.Túrmezei Ferenc: Térképvázlatok a hitoktatásban
884.Endrédy Zoltán Sándor: A csend foglya szól
883.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1903–1904
882.Prohászka Ottokár: Szentbeszéd – 1898. december 31.
881.Keppler Pál Vilmos: A szenvedés iskolája
880.Karácson Imre: Szent Imre herczeg
879.Gyermekimák
878.A Magyar Sion folyóirat hasonmás kiadásban
877.Rosty Kálmán: Magyar szentek legendái
876.Zubriczky Aladár: A kereszténység lényege
875.Gallus Tibor: Szent József lelke
874.Szent Bonaventúra: A lélek útjai Istenhez. Itinerarium mentis in Deum
873.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1908. április 6–11.
872.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1907. március 11–16.
871.Faber Frigyes Vilmos: Mindent Jézusért
870.K. A.: Az öt boldog angol vértanú Jézus Társaságából
869.Müller Lajos: Ima és hivatás
868.Kühár Flóris: A legszentebb családfa utolsó virága. Árpádházi Boldog Erzsébet, III. András leánya
867.Pór Antal: Habsburgi Ágnes magyar királyné és Erzsébet hercegasszony, az Árpádház utolsó sarja
866.Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka-tanulmányok. 2009–2012
865.Schematismus Cleri Archidioecensis Strigoniensis 1958–1927
864.Kecskés Pál: Lélekben és igazságban. Lelki kalauz
863.Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka-tanulmányok. 2007–2009
862.Müller Lajos: A bérmálás
861.Müller Lajos: A keresztség
860.Szabó Ferenc: Prohászka Ottokár és a „Római Iskola” teológiája: a Collegium Romanum szellemi befolyása
859.Müller Lajos: Az isteni malasztról. Bevezető a hét szentséghez
858.Sík Sándor: Zrínyi Miklós
857.Sík Sándor: Advent. Oratórium szavalókórusra
856.Rudolf Hynek: Krisztus kínhalála a modern orvosi tudomány világánál. Krisztus valódi arcmásának felfedezése
855.Liguori Szent Alfonz: Az örök igazságok – Az imádság
854.Liguori Szent Alfonz: Szűz Mária dicsősége
853.Kerny Géza: Temetési könyv
852.Nyáry Rezső: Görres József élete
851.Nyáry Rezső: Franzelin János bíbornok emléke
850.Prohászka Ottokár Összegyűjtött munkái / Tartalomjegyzék / Bevezetés (Schütz Antal)
849.Liguori Szent Alfonz: A Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása
848.Miklóssy István: A magyarországi szabadkőművesség felforgató törekvései
847.Csápori Gyula: Ámítás és valóság. Adatok a szabadkőművesség leálcázásához
846.XIII. Leó pápa: Humanum Genus. Apostoli körlevél a szabadkőművességről
845.XII. Kelemen pápa: In Eminenti. Bulla a szabadkőművességről
844.Ward Mária. A Szűz-Mária-Intézet alapítójának élete
843.Kereszty Géza: Haladás és kereszténység
842.Nyáry Rezső: Liguori Szent Alfonz
841.Elmer István: Börtönkereszt. Börtönviselt katolikusok visszaemlékezései
840.Prohászka Ottokár: Húsvéti elmélkedések (1908. április 11–15.)
839.Mátrai János: Védő és segítő szentjeink
838.Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától?
837.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1924–1925
836.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1923
835.Baij Mária Cecília: Jézus bensõ élete – III. Jézus élete Názáretben Szent József haláláig
834.Baij Mária Cecília: Jézus benső élete – II. Jézus gyermekkora az Egyiptomból való visszatérésig
833.Tóth Kálmán: A rózsafüzér titkai
832.Kereszty Rókus: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés
831.Malachi Martin: Az örök háború
830.Mózessy Gergely (szerk.): Prohaszka Ottokár – püspök az emberért
829.Peter Lippert: Istenkereső lelkek. Levelek jó emberekhez
828.Huszár Elemér: A szenttéavatás
827.Tímár Kálmán: Rosty Kálmán S. J. élete és műfordításai
826.Keresztes Szent János: Útmutató a tökéletes lelki életre
825.Báthory Nándorné: A lángész tüzében
824.Huttkay Lipót: Samassa, a politikus
823.Tóth Mike: Útmutatás az elmélkedéshez
822.Menczer József: Prohászka
821.Világhy Zoltán (szerk.): Idézetek Prohászka püspök szövetkezeti gondolataiból
820.Gál István: A Kalocsai Piarista Kollégium története (1765–1860)
819.Az „Élet” folyóirat 1918. okt. 13. ünnepi száma Prohászka Ottokár 60. születésnapjára
818.Prohászka Ottokár: Elmélkedések az Evangéliumról (hasonmás kiadás)
817.Prohászka Ottokár publikációi a Magyar Sionban, melyek kimaradtak az „Összegyűjtött Munkái”-ból
816.Prohászka Ottokár recenziói a Magyar Sion folyóiratban
815.Tiefenthaler József: A keresztény élet
814.Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát
813.Pierre Charles – Gálffy László: Apostoli lelkeknek. Elmélkedések
812.Horváth Sándor: A Szentlélek hárfája. Prohászka mint mystikus
811.Pap Sándor: Prohászka Ottokár szociális és földreform elképzelései
810.Kárpáti Pál: Szent Vince, a szeretet apostola
809.Lepold Antal: A katolikus autonómia. Az Egyház álláspontjának megvilágítása
808.Prohászka Ottokár publikációi a Magyar Sion folyóiratban
807.Szunyogh X. Ferenc: A szent zsolozsma. Története, szerkezete, szelleme és magyarázata – II.
806.Lukács László (szerk.): Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről
805.Cs. Siklósi Csaba: Hosea
804.Roothaan János–Müller Lajos: Kövess engem. Elmélkedések Jézus Krisztus követésérõl
803.Walter Gyula: Zádori János
802.Magyar Dolgozók Pártja: A klerikális reakció – népi demokráciánk ellensége
801.Mátray Lajos: Egyedül Sztalin ellen
800.Prohászka Ottokár: Napló
799.Joseph Ratzinger: Beszélgetés a hitről
798.Bangha Béla: Jézus istenségének bizonyítékai
797.A Megnemismert felhője – Hans Urs von Balthasar: A keresztény elmélkedés
796.Romano Guardini – Josef Pieper – Joseph Ratzinger – Karl Rahner – Hans Urs von Balthasar – Jean Vanier: A szeretetrõl
795.Lányi Ede: Vörös naplóm
794.Krajsovszky Gábor: Erdõs Mátyás atya elmélkedései, beszédei, elõadásai II.
793.Hamvas Béla: Silentium. Titkos jegyzõkönyv. Unicornis
792.Erdey Ferenc: A fatimai csoda
791.Halász Piusz: Prohászka püspök üzenete
790.Donna-Marie Cooper O'Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára
789.Kardos Klára: Auschwitzi napló
788.Prohászka Ottokár: Dominus Jesus
787.Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömrõl
786.Mácz István: Kísértés a jóra (Etikai olvasókönyv)
785.Hennig Alajos: A három kassai vértanú
784.Bangha Béla: Az oltár titka. Jelen van-e Krisztus az Oltáriszentségben?
783.Kovács Sándor: Így lépj az oltár elé! Beszélgetések a házasságról
782.Kovács Sándor: Út az oltár felé
781.Alfons Deeken: Öregszünk, de gyõzzük!
780.Nyisztor Zoltán: Modern babonák
779.Müller Lajos: Az Anyaszentegyház öt parancsa
778.Prohászka Ottokár: Szentbeszéd 1892. aug. 20-án Buda Várában
777.Müller Lajos: Az isteni erények II. A szeretet
776.Müller Lajos: Az isteni erények I. A hit és remény
775.Rotterdami Erasmus: A mennybõl kizárt Gyula pápa
774.Gálffy László: Jezsuita szellem
773.Nyisztor Zoltán: Szekták Magyarországon. Methodisták, nazarénusok, Üdv Hadserege stb.
772.Nyisztor Zoltán: Baptisták és adventisták
771.Beltrami András: A bocsánatos bűn
770.Baij Mária Cecília: Jézus bensõ élete – I. Jézus gyermeksége
769.Petruch Antal: P. Bíró Ferenc S. J.
768.Keresztény Kis Könyvtár: Szociáldemokrácia és kereszténység
767.Kerkai György: A Kalocsai Kollégium, 1860–1940
766.György Attila: Jöjj, kövess engem! Szemelvények a szentek életébõl
765.Csávossy Elemér: Nyolc nap a szentségi Krisztussal. Eucharisztikus lelkigyakorlat
764.Ida Friederike Coudenhove: Beszélgetés az életszentségrõl (Párbeszéd Szent Erzsébetrõl)
763.Erdey Ferenc: Az életszentség tudománya. Elmélkedések
762.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1920
761.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1918
760.Csávossy Elemér: Bepillantások az „Ember fiának” Szívébe
759.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka-dolgozatok. Életrajzi Adattár (PÉA)
758.Erdey Ferenc: Engeszteljünk szentségben!
757.Esztergomi Fõegyházmegye Katechetikai Bizottsága: Kérdezzük meg a Szentírást (Bibliás Katekizmus)
756.Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról
755.Bernhard Zsigmond: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből
754.John Henry Newman: Nagypéntek. Elmélkedések és imádságok
753.Barlay Ö. Szabolcs: Lelkigyakorlat: „Akarom, gyógyulj meg”
752.Gárdonyi Géza: Karácsonyi álom
751.Bíró Ferenc: A Jézus Szíve ájtatosság központi természete
750.György Attila: A kegyelem forrásai
749.György Attila: A szeretet parancsai
748.György Attila: A hit világossága
747.Miklóssy István: Nemzetnevelés. Szociálpedagógiai tanulmány
746.Marcelino Iragui: A mi örömhírünk. Lelkigyakorlatos vázlatok
745.Donászy Ferenc: A vaskereszt. Történeti elbeszélések
744.Csávossy Elemér: Szociáldemokrácia, kommunizmus és kereszténység
743.Nádas Zoltán: Iránytű katolikus sajtóapostolok számára
742.Mécs László: Anya kell! Versek lányokról és anyákról
741.Csávossy Elemér: Zrinyi-gárda. Liga az erkölcs védelmére
740.Müller Lajos: A nyolcadik parancs
739.Müller Lajos: A hetedik és a tizedik parancs
738.Müller Lajos: A hatodik és a kilencedik parancs
737.Müller Lajos: Az ötödik parancs
736.Müller Lajos: A negyedik parancs
735.Müller Lajos: A harmadik parancs
734.Müller Lajos: A második parancs
733.Müller Lajos: Az első parancs
732.Auguste Diès: Plátó
731.Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története
730.Kasekné Szrenka Szilvia (szerk.): Prohászka breviárium. – Prohászka Ottokár püspök gondolatai az év minden napjára
729.Vanyó László (szerk.): Apostoli atyák
728.Zoltán Veremund: Szent Anzelm
727.Brisits Frigyes (összegyűjtötte): Prohászka. Tanulmányok
726.Prohászka Ottokár: Húsvéti elmélkedések (1907. márc. 23–27.)
725.Zulawski Andor: „A diadalmas világnézet”. Tanulmányok Prohászka Ottokárról
724.Tóth Tihamér: Üdvözlégy, Oltáriszentség!
723.Balanyi György: Calasanzi Szent József élete (1923)
722.Krajsovszky Gábor: Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok – XI-XIV. – Válogatás Bölcsvölgyi Zoltán atya hittanóráiból
721.Krajsovszky Gábor: Nem vonakodom attól, hogy odaadjam magamat az egyházért, a hazáért – Megemlékező előadás Mindszenty Józsefről
720.Krajsovszky Gábor: Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához! – Megemlékező előadás Mindszenty Józsefről
719.A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861-1932) és Alapszabályai – 1932
718.Cserháti Ferenc: Az egyházzal vagy nélküle
717.Müller Lajos: Az Oltáriszentség
716.Tiefenthaler József: Sötét napok. Ötvenhat nap a Gestapó börtöneiben
715.Barsi Balázs: Jézus 33 szava
714.Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok
713.Marczell Mihály: A katholikus nevelés szelleme
712.Bangha Béla (össz.): Az Eucharisztia
711.Polzovics Iván: A lateráni szerződés
710.Balanyi György: A római kérdés
709.Sipos István: A celibátus (papi nőtlenség) – Története és védelme
708.Wibbelt Ágoston: Vigasztalások könyve a halálról
707.Trikál József: Természetbölcselet
706.Mihályfi Ákos: Lélekmentés a nagy világégés után
705.Babura László: Nagy Szent Gergely élete
704.Karácsonyi János: Szent László király élete
703.Newman – Válogatás Newman bíboros műveiből angolul és magyarul
702.Székely László: Jób könyve
701.Nemes György: Kommunikáció igazságosságban és szeretetben (2. kiadás)
700.Barlay Ö. Szabolcs: Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen
699.Freppel Károly Emil: Az 1789-iki franczia forradalom századik évfordulójára
698.Taxil Leo volt szabadgondolkozónak önvallomásai
697.Lisieuxi Szent Teréz: Kosztka Szent Szaniszló
696.Medvigy Mihály: Az ókeresztény liturgia kialakulása (Keresztség – Szentmise - Bűnbocsátás)
695.Gajtkó István: A XVII. század katolikus imádságirodalma
694.Zánkay Gyula: Fel a szivekkel
693.Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza
692.Huber Lipót: Két főrangú zsidó konvertita a IV. századból
691.Szűcs Imre: Heten voltunk
690.Székely Tibor: 1948-1961 – Magyar egyháztörténeti karcolatok a 20. század közepéről
689.Albert Giraud – Otto Erich Hartleben – Arnold Schönberg: Holdbűvölte Pierrot (Pierrot Lunaire)
688.Magyar László: Játszva latinul
687.Huber Lipót: Jézus Krisztus születésének esztendeje és a keresztény időszámítás
686.Nyisztor Zoltán: Teréz a stigmatizált
685.Kiss Albin: Szent Ágoston De civitate Dei művének méltatása
684.Vigilia 1974/12: "Prohászka" szám
683.K. Török Mihály Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története
682.Csernoch János: A halottégetésről
681.Gyulay Endre: Egyház és magyarság – Írások, beszédek, interjúk
680.Nova Vulgata
679.Rezek S. Román: Prohászka esztétikája
678.Páter Petit: Az én hajóm
677.Endrődy László: Páter Petit mosolygó élete
676.Petró József: A theológiai oktatás reformja
675.Mácz István: Találkoztam a szeretettel
674.Soóky Gábor: A liberalismus és az internationale
673.Rezek S. Román: Prohászka intuíciója és átélése
672.Jámbor Mike: Prohászka Ottokár természetszemlélete
671.Pécsi Gusztáv: Az Ige testté lőn
670.Michael Faulhaber: Zsidóság, kereszténység, germánság
669.Actio Catholica Hungarorum in Exteris (szerk.): Szent év – 1950
668.Mácz István: Megmentett mondatok
667.Tower Vilmos: Kihez menjek feleségül?
666.Reginald Garrigou-Lagrange: A megkezdett örökélet
665.Botka József: A kereszt és a feltámadás
664.Botka József: Emmánuel – Velünk az Isten
663.Botka József: A Biblia és a fejlődés
662.Botka József: A láthatatlan Isten
661.Botka József: Van-e Isten?
660.Botka József: A keresztény hitélet és a teremtés lélektani alapjai
659.Botka József: Vigyétek az örömhírt
658.Krajsovszky Gábor: Legyőzetve is Ő győzött! – Szemelvények Mindszenty József bíboros írásaiból és beszédeiből
657.Malachi Martin: A kiforgatott katolicizmus
656.Lepold Antal (össz.): Szalézi Szent Ferenc válogatott levelei
655.Török Jenő (szerk.): Életre szólóan szeretni
654.Barlay Ö. Szabolcs: "Az Isten itt állt a hátam mögött..." – József Attila
653.Mácz István: Szép az Isten
652.Mácz István: Hétpecsétes könyv az élet
651.Babura László: Szent József elmélkedések – az ő litániája alapján
650.Liziői Kis Szent Teréz: Egy szent végső szavai
649.Carlo Carretto: Boldog vagy, mert hittél
648.Mario Carisio: Hittel utána Isten hívásának – Boldog Pietro Casani élete
647.Schütz Antal üdvözlése ezüstmiséje alkalmával
646.Bíró Ferenc: E jelben győzni fogsz!
645.Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc élete
644.Béky Gellért – Kővári Károly: Reménytelen dolgok szentjei
643.Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! – szentkép
642.Kovách Aladár: A Mindszenty per árnyékában
641.Dietrich von Hildebrand: Házasság – a hűséges szerelem titka
640.Török Jenő (szerk.): Életfordulón – Önvizsgálat és tájékozódás (gyűjtemény)
639.Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai
638.P. Félix: Akik üldözést szenvedtek az igazságért
637.Carlo Guseppi Quadrupani: Útmutatás jámbor lelkek számára
636.Bognár Cecil: Értékelmélet
635.Záborszky István: Rabindranath Tagore világnézete
634.Fekete Antal: Prohászka Ottokár politikai pályakezdése
633.Vásony György – Márkus László: A Szentimreváros apostola – Dr. Kalmár Ödön
632.Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola
631.Brisits Frigyes (össz.): Prohászka breviárium
630.Rotterdami Erasmus: A keresztény özvegy
629.Christa Meves: Nászajándék – A házasság ABC-je
628.Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon
627.Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus
626.Josef Krumbachner: Lélektől lélekig
625.Jean Vanier: Jézushoz megyek
624.Teleki Pál: Merjünk magyarok lenni! Idézetek Teleki Pál gróf beszédeiből és írásaiból
623.Barlay Ö. Szabolcs: A megbélyegzett Mécs László
622.Früchtl Ede: XII. Pius pápa
621.Sík Sándor: Prohászka Ottokár mint író
620.Krajsovszky Gábor: Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok – I-X. – Válogatás Bölcsvölgyi Zoltán atya beszédeibõl és elmélkedéseibõl
619.Szabó Ferenc – Lázár Kovács Ákos (szerk.): Pálos Antal emlékezete
618.Visky András: Júlia – Párbeszéd a szerelemről
617.Luigi Moresco: Szemek, amelyek a Szűzanyát látták
616.Ruppert József: A piarista diák Rómában
615.Nyisztor Zoltán: Ötven esztendő
614.Báthory Nándorné: Asszonyi életművészet
613.Ruppert József (szerk.): Boldog Celestina Donati és a piarista nővérek
612.Bilkei Ferenc (ford.): Az Oltáriszentség élő csodája – Lateau Lujza élete
611.Gálos László: A Szentlélekisten
610.Barlay Ö. Szabolcs: Babits Istene
609.Wolfgang Büchel: Akarat, csoda, teremtés – Fizikai világkép és keresztény hit
608.A Szeretetmű mozgalma az Egyházban és a világban – a Szentlélek Szeplőtelenjének kinyilatkoztatása
607.Magyary Csilla: Égi Édesanyánk
606.Minden Népek Nagyasszonya
605.Michael Laimer: Igen vagy nem, de hogyan? – A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai
604.A koreai testvérek
603.Mácz István: Íme az Ember
602.Monay Ferenc: P. Kelemen Didák, a Felső-Tiszavidék apostola
601.Pilcz Ede: Néhány szó a kath. egyházvagyon kérdéséhez
600.Pázmány Péter Összes Művei és Pázmány-forrásmunkák
599.Liptay György, Kozma György (szerk).: Jöjj, kövess engem!
598.Radó Polikárp: Van másvilág!
597.Czékus Géza: Az oratowi vértanú
596.Cser László: Kína arca és sorsa – Egy kínai misszionárius naplójából
595.Zsámár Jenő: Az isteni Jegyes keresése és megtalálása a keresztúton
594.Thierry Maertens: Bepillantás a Bibliába
593.Klara Bühler: Reggel és este Istennel – Keresztény imakönyv
592.Umberto de Vanna: Mi értelme az életnek?
591.Umberto de Vanna: Hinni? Tizenhat éves fejjel?
590.Tower Vilmos: Van Krisztusunk!
589.XI. Pius pápa: Ez a házasság (Casti connubii)
588.Schnattner Szigfrid: Krisztus, Egyház, papság
587.Radó Polikárp: Van Isten!
586.Babura László: Szent Jeromos élete
585.Frenyó Zoltán: Prohászka index-ügye száz év távlatából
584.Barsi Balázs: Az irgalmas Atya
583.Kővári Károly (össz.): Rózsafüzér titkok
582.Dombi Márk: A szerzetesélet
581.Gerencsér István: A filozófus Pázmány
580.Sík Sándor: Pázmány – Az ember és az író
579.Mácz István: Suttogások és kiáltások
578.Székely Tibor (szerk.): A Budapesti Piarista Általános Gimnázium Évkönyvei, 1950-1955
577.Barlay Ö. Szabolcs: "...És az üstökös eltűnt szemünk elől" – Prohászka életének utolsó hónapjai
576.Prohászka Ottokár: Veszprémi lelkigyakorlatok
575.Prohászka Ottokár: Pécsi egyetemi ifjúsági lelkigyakorlatok
574.Bangha Béla: Jellemrajzok a katholikus Egyház életéből
573.Vass Péter (össz.): Prohászka Ottokár szociális tanítása
572.Némethy Ernő: Prohászka Ottokár életrajza
571.Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának
570.Schütz Antal: Prohászka mint akadémikus
569.S. Szabó Péter: Az evangélium és a munka – Prohászka Ottokár társadalomfilozófiai munkássága
568.Tamás József: Prohászka Ottokár társadalomszemlélete
567.Halász Pius: Örök liturgia
566.Halász Pius: Maradjatok szeretetemben!
565.Hollai Ferenc: Ki volt Ikvay László?
564.Barsi Balázs: "Neked adom az élet koronáját" – A Jelenések könyvének magyarázata
563.Barsi Balázs: A teremtő Lélek
562.Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő
561.Barlay Ö. Szabolcs: "Magunkba le" – Reményik Sándor
560.Herczeg János: Beszélgetések önmagammal – Versek a barázdából
559.Brückner Ákos Előd: Krisztus sokféleképpen él bennünk
558.Barsi Balázs: Bosco Szent János
557.Barsi Balázs: Húsvéti stációk
556.Barsi Balázs: Szerelmes szellők suttogása
555.Barsi Balázs: Jézus pere
554.Hubay József Bertalan – Kormos Gyula: Orate fratres! II – Imádkozzatok, testvérek!
553.Mindszenty József: Esztergom, a prímások városa
552.Tower Vilmos: Kit vegyek el feleségül?
551.Barlay Ö. Szabolcs: Vörösmarty Mihály
550.Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben – Magyar Fioretti
549.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár életének titka
548.Mácz István: Lélekzetvételeim – Szívdobbanások
547.Gönczné Posch Jolán: Életemet adtam
546.Mácz István: Egészen szép vagy
545.Magyarország részvétele a XXIII. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson – Bécs, 1912
544.Tóth Tihamér: Krisztus és az ifjú
543.Tóth Tihamér: A vallásos ifjú
542.Tóth Tihamér: A művelt ifjú – Ne igyál!
541.Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság
540.Székely Tibor: A magyar bibliafordítások történetéből – 1500-1955
539.Benkő Antal – Szentmártoni Mihály: Testvéreink szolgálatában
538.Barlay Ö. Szabolcs: Kosztolányi Istene
537.Miskolczy Kálmán: Pap voltam Rákosi és Kádár alatt
536.Kornis Gyula: Pázmány személyisége
535.Schütz Antal: A nemzetnevelő Pázmány
534.Barlay Ö. Szabolcs: Ady Istene
533.Mácz István: Élni vagy meghalni?
532.Theodor Bovet: Így tudtad te is?
531.Tóth Zoltán József: Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat...
530.Olofsson Placid: Példabeszéd. A kilencvenedik esztendő
529.Olofsson Placid: ÚtraValó
528.Krajsovszky Gábor: Erdős Mátyás atya elmélkedései, beszédei, előadásai I.
527.Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel
526.Belon Gellért: „Élet a halálból” – A feltámadás misztériuma
525.Üzenetek a XXI. századba
524.Pápai Lajos: A Napba öltözött ember – Prohászka Ottokár
523.Joseph Széplaki: Bibliography on Cardinal Mindszenty
522.Jálics Ferenc: Tanuljunk imádkozni
521.Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd?
520.P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve
519.Bolváry Pál: Rabláncon Krisztusért
518.Malcolm Muggeridge: Valami nagyon szépet Istenért. A kalkuttai Teréz anya
517.Tóth Károly Antal: ...és bízva bízzál
516.Prohászka utolsó szentbeszédei. Pápa, 1927. március
515.Rudnyánszky Gyula: Mária-dalok és legendák
514.Petruch Antal: Jézus Szive apostola. P. Bíró Ferenc S. J. emlékezete
513.Őrsy László: Úttalan utak Ura
512.Anton Gots: Igen, Uram!
511.Őrsy László: Boldogok a keresők
510.Gyenis András: A jezsuita rend hazánkban. Rendtörténeti vázlat
509.Tiefenthaler József: Krisztus papja
508.Oslay Osvald: Az élet trubadúrjai. Prohászka Assisi Szt. Ferencről
507.Ezt tudniillik tudni illik! Katekizmuskereső felnőtteknek
506.Gál Ferenc: A Szentlélek kiáradása
505.Elisabeth von Schmidt-Pauli: Árpádházi Szent Erzsébet élete
504.Szabó Ferenc: Pozsonytól Kassáig. Írók, költők, művészek a Felvidéken
503.Szent Benedek élete és szelleme
502.Büttner Ferenc: Lumen Christi (Krisztus világossága)
501.Karl Adam: A katolicizmus lényege
500.Martin János: Sorsvállalás
499.Gál Ferenc: Zsinat és korforduló
498.Gál Ferenc: A teológus az egyházban
497.Gál Ferenc: A kinyilatkoztatás fényében
496.Mócsy Imre (össz.): Szikrák Loyolai Szent Ignác lelkéből
495.Kerkai Jenő: Katolikus felelősség
494.Verbényi István–Arató Miklós Orbán: Liturgikus lexikon
493.Barsi Balázs: Az Egyszülött Fiú. Elmélkedések Jézus életéről
492.Prohászka Ottokár: Legyetek világító emberek
491.Szent Bonaventúra: Beszélgetek a lelkemmel (Soliloquium – De quatuor mentalibus exercitiis)
490.Karaffa János: Felvidéki kilenced – a keresztény magyarságért és Európáért
489.Meskó Lajos: Ősmagyar keresztneveket keresztény szellemben
488.Barlay Ö. Szabolcs: Hitvédelem és hazaszeretet avagy antiszemita volt-e Prohászka?
487.Gisbert Greshake: Helytállás a pusztában
486.De Waal Antal: XV. Benedek pápa
485.Bangha Béla (szerk.): Napkelet és Napnyugat: Élő szellemek hódolata az Oltáriszentség előtt
484.Kormos Gyula: Oremus! Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez rövid bevezetővel
483.Pázmány Péter: Válogatott munkák
482.Gárdonyi Géza: Aggyisten, Biri
481.Gabriele M. Roschini: A Szűzanya Valtorta Mária írásaiban
480.XVI. Benedek pápa: Deus caritas est (enciklika a keresztény szeretetről)
479.Wass Albert: Elvész a nyom
478.Barlay Ö. Szabolcs (szerk.): Prohászka Ottokár parlamenti beszédei
477.Ézsiás Erzsébet: A hit pajzsa. Olofsson Placid atya élete
476.Federico Ruiz: Bevezetés Keresztes Szent János tanításába
475.Erdő Péter: Egyházjog
474.Bagyinszki Péter Ágoston: Az Isten, az ember és a játék
473.Georgius bácsi: A Dömösi Csodafa
472.Egri papság: Sekrestyések kézikönyve
471.Milánói Jakab: Stimulus amoris. A szeretet zsarátnoka
470.Perlaky Lajos: Életbátorságra vezető kalauz. Rádióbeszédek
469.Barlay Ö. Szabolcs: Romon Virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról
468.Lénárd György: Lelkigyakorlat papoknak
467.Füzér Julián: Mindszenty bíboros, a szent
466.Eszterhás István: A bíboros és a rendőr
465.Lourdes Magazine: A lourdes-i csodás gyógyultak. 67 rendkívüli történet
464.Gilbert K. Chesterton: Aquinói Szent Tamás
463.Prohászka Ottokár: Az intellektualizmus túlhajtásai. Több békességet!
462.Diós István: „Az Úr nem késlekedik, hanem eljön”. Ádventi és karácsonyi homíliák
461.XIII. Leó pápa: Rerum Novarum. Apostoli körlevél a munkások helyzetéről
460.Jacques Loew: Beszélgetések
459.Prohászka Ottokár: Korunk lelke
458.Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel (fiataloknak, felnőtteknek, bérmálkozóknak, katekumeneknek)
457.Gyéressy Ágoston: Boldog Özséb élete
456.Kővári Károly: A turzovkai jelenések. Szlovákia 1958–1968
455.Barsi Balázs: Adventtől Pünkösdig
454.Bolberitz Pál: Minek gyónjak?
453.Tóth Tihamér: Hiszem az örök életet!
452.Boda László: A Sátán. A nagy Kísértő a teológia, az élet és az irodalom szembesítésében
451.R. S. C. J.: Itt vagyok... engem küldj! (Duchesne Szent Filippine)
450.Tóth Tihamér: A jellemes ifjú – Dohányzol?
449.Bangha Béla: Nagy kérdések útján. Gondolatok a világnézeti kérdésről
448.Bolberitz Pál: Krisztus követségében járunk
447.Bolberitz Pál: Európa és a kereszténység
446.Gábriel Asztrik: Virágos Pannónia. A magyar szentek élete
445.Vecsey Lajos: Imádságok bullája és a déli harangszó
444.Solt Jenő: Így értsd az Ószövetséget!
443.Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára
442.Bali Mária Ildefonsa és Kákonyi Mária Constantina: Királyleány legendája
441.Csávossy Elemér: Egy élet Jézusért
440.Emmerich Anna Katalin: A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése
439.Szalai János: Igehirdetés és liturgia
438.Mona Ilona és Szeghalmi Elemér: Salkaházi Sára élete és munkássága
437.Riesz Lajos: Út, Igazság, Élet. 1400 hitvalló nyilatkozat
436.Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez
435.Pálos Antal (szerk.): A Szív. A Jézus Szíve Szövetség hetilapjának 1956. november 3-i száma
434.Orbán Viktor: „Tartsd meg a közösséget, és az megtart téged”
433.Boda László: Inigó fordulása
432.Római Dokumentum: Liturgiam Authenticam
431.Diós István: Napi kenyerünk. Hamvazószerdától Nagypéntekig
430.Diós István: Napi kenyerünk. Homíliák a szentekről
429.Karaffa János: Kilenced a szegények orvosának közbenjárásáért
428.Karaffa János: Az ítélethirdetés Jeremiás életében és Vallomásaiban
427.Karaffa János: Magyar hitvallók a XX. században
426.Schalkház Sára: Fekete furulya
425.Salkaházi Sára: Ének és sóhaj (Krisztus legendák)
424.Barlay Ö. Szabolcs (szerk.): Az ondavai vámos (Prohászka Ottokár elbeszélése, Kiss Antal tanulmánya)
423.Barlay Ö. Szabolcs (szerk.): Álarc nélkül. Négyszemközt Nyugat álprófétáival
422.J. H. Newman: Elmélkedések
421.Szabó Géza: Hogyan nevezhetlek?
420.Víz László: A torinói halotti lepel és korának meghatározása
419.Kereszty Rókus: Bevezetés az egyház teológiájába
418.Mona Ilona: Slachta Margit
417.Oláh Dénes: Erdélyi karácsony. 48 pásztorjáték
416.Kenyeres Lajos: Szentbeszédek a szentmiséről
415.Barsi Balázs: „Tégy engem a szívedre pecsétnek”
414.Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya
413.Sík Sándor: István király (tragédia három felvonásban)
412.Nyíri Tamás: Az ember a világban
411.Marosi László (szerk.): Sugárzó emberek. Életpéldák századunkból
410.Móra Ferenc: Veni Sancte, Te Deum
409.Böjte Csaba: Éheztem – és ennem adtatok
408.Nagy Szent Gertrúd: Lelki gyakorlatai
407.Gál Péter: A New Age – keresztény szemmel
406.Gerd Hamburgrer: Ember, akinek múltja van
405.Blaise Pascal: Gondolatok
404.C. Barthas: Élt egyszer Fatimában három kisgyermek
403.Josemaría Escrivá: Barázda
402.Marcus Aurelius: Elmélkedések
401.Tiefenthaler József: Budapest apostola. Kanter Károly élete (1853–1920)
400.Prohászka Ottokár: Kultúra és terror. A társadalmi kérdés
399.Marczell Mihály: Neveléstan
398.Tomka Ferenc: Intézmény és karizma az egyházban
397.A.-M. Carré (szerk.): Ki nekem Jézus Krisztus?
396.Mária-Kongregáció: A kongreganista kézikönyve – A Mária-Kongregáció kézikönyve
395.Tarjányi Béla: Biblikus teológia – Tanulmányok
394.Gertrud von le Fort: Himnuszok az Egyházhoz
393.Schéda Mária: Salkaházi Sára, a szociális szeretet apostola
392.Mindszenty József pere
391.Brey Henriette: Fehérvasárnap
390.Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Advent, karácsony, nagyböjt és húsvét
389.Boda László: A Torinói Lepel „életre-keltésének” kísérlete
388.Prohászka Ottokár: A bűnbánat szentsége
387.Bolberitz Pál – Eperjes Károly: Thália és teológia
386.Rákos Raymund: Ugye, atyafiak?! – Kelemen Didák
385.Csák Alajos Cirjék: Kelemen Didák csodás élete és működése
384.Regőczi István: Filioli – Fiacskáim
383.Regőczi István: Isten vándora a szeretetről
382.Paul Poupard: Bevezetés a katolikus hitbe
381.Gál Ferenc: Az örök élet reménye
380.Lénárd Ödön: Összegyűjtött börtönversek
379.Hetényi Varga Károly: Elfelejtett hitvallónk – A kilencvenéves Lénárd Ödön köszöntése
378.Tibola Imre: Szent kilenced Boldog dr. Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért
377.Pajor András: Barlang, jászol, szelíd parázs (Pásztorjátékok)
376.Regőczi István: Keresztút (Mindszenty József emlékére)
375.Regőczi István: A Vízimalomtól a Kútvölgyi engesztelő kápolnáig
374.Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk
373.Regőczi István: Az élet kenyere
372.Thomas Merton: Élet és életszentség
371.Barlay Ö. Szabolcs: „Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek” (Elmélkedések a Szeretetről)
370.Fekete Antal: Keresztneveink, védőszentjeink
369.Barsi Balázs: Örökké megmarad. A Szeretethimnusz magyarázata
368.Erdey Ferenc: Az engesztelés szentje (Szent Margit)
367.Schütz Antal: Eucharisztia. Az Oltáriszentség a hit és ész világánál
366.Hittani Kongregáció: Dominus Iesus
365.Szabó Ferenc (szerk.): Prohászka ébresztése – II.
364.Bolberitz Pál: Érték és Etika
363.Barsi Balázs: Hitünk foglalata. Az Apostoli hitvallás magyarázata
362.Tóth János: Szentbeszédek – 1
361.Keresztény Egységtitkárság: Ökumenikus Direktórium
360.Füzér Julián (szerk.): Szentnek kiáltjuk! Emigráns magyarok Mindszenty bíborosról halála 10. évfordulóján
359.Palágyi Natália: Ha szólít a hang...
358.Varga László: A halál tehetetlen
357.Varga László: A rohanástól a lélek nyugalmáig
356.Varga László: A főparancs
355.Maróthy-Meizler Károly: Az ismeretlen Mindszenty
354.Josemaría Escrivá: Kovácstűzhely
353.Josemaría Escrivá: Keresztút
352.Puskásy Pál: Árpádházi Boldog Kinga
351.Tomcsányi Lajos (átd. Jámbor László): Szent Ignác vize
350.Marosi Arnold: Átöröklés és nemzetvédelem
349.Walter Nigg: Az erős asszony. Ward Mária élete
348.Bakó-Barlay Edit: Gondolatszikrák
347.Kerny Géza: Beszédvázlatok esketésekre
346.Boda László: Nyugtalan a mi szívünk (Szent Ágoston megtérésének drámája)
345.Boda László: A létbizalom filozófiája. Az innensőtől a túlsó partig
344.Prohászka Ottokár: Élet kenyere
343.Valtorta Mária: Mária élete
342.Prohászka Ottokár: Sion hegyén
341.Regőczi István: Az Isten vándora
340.Belon Gellért: Jézus lelkülete
339.Schütz Antal: Isten a történelemben
338.Tomka Ferenc: Az egyház bűnei? (Mi igaz, mi nem igaz?)
337.Török Jenő (szerk.): Esküvőnk. A katolikus házasságkötés szertartása
336.Boda László: Utad az esküvőig (Nemiség a szeretetben)
335.Misekönyv
334.Vecsey József: A szószék üzenete
333.Prohászka Ottokár: Modern katolicizmus
332.Morovicz Szol. Ferenc (szerk.): A szegénység trubadúrja
331.Tarjányi Béla (ford., átdolgozta): Csodák
330.Szabó Ferenc (szerk.): Prohászka ébresztése – I.
329.Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
328.Harsányi Lajos: Fegyverletétel
327.Titkos Értelmű Rózsa
326.A mennyország hangja – Mária medjugorjei üzenetei
325.Közi Horváth József: Apor püspök élete és halála
324.Mózessy Gergely: Egyetemi lelkészségek Magyarországon a 20. század első felében
323.Máthé Mária (összeállította): Misztikusok imagyűjteménye
322.Mindszenty József látogatása a Szent István Magyar Plébánián – 1974. május 19.
321.Közi Horváth József: Mindszenty bíboros
320.Palágyi Natália: Hűségesen követte az Urat
319.VI. Pál pápa: Evangelii Nuntiandi
318.Tóth János: A kegyelem virágszőnyege
317.Shvoy Lajos: Önéletrajz
316.Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek III. (1919–1927)
315.Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek II. (1891–1919)
314.Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek I. (1877–1918)
313.Valtorta Mária: Jézus csodái
312.Valtorta Mária: Jézus gazdag barátai
311.René Laurentin: Lisieux-i Teréz
310.Giannina Facco: Bernadette Soubirous a lourdesi látnok
309.Valtorta Mária: Őrangyalom mondja
308.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka gyermekkora; Prohászka a szívekben
307.Bolberitz Pál: Szabadság és erkölcs
306.Michel Quoist: Így élni jó
305.Menyhay Imre: Adalékok Káin „esti meséjéhez”
304.Valtorta Mária: A rómaiaknak szóló levél magyarázata
303.Prohászka Ottokár: Iránytű a magyar ifjúság számára
302.Előd István: Katolikus dogmatika
301.Jacques Maritain: A garonne-i paraszt
300.Hetényi Varga Károly: Beszélgetés a Mesterrel
299.Sík Sándor – Surján László: Magyar cserkészvezetők könyve. A cserkészet pedagógiája
298.Valtorta Mária: A szeretet vértanúi. Gamáliel. Jézus és a gyászolók. A betlehemi pásztorok
297.Valtorta Mária: Példabeszédek
296.Hálás gyermekek: Így élt Édesanyánk
295.Balanyi György: Szent István
294.Gyürki László: A Biblia földje – A magyar bibliafordítások története
293.Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve
292.Marton József–Jakabffy Tamás: Az erdélyi katolicizmus századai
291.Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenről
290.Ralph M. Wiltgen: A Rajna a Tiberisbe ömlött
289.Kiss Szaléz: Mindent az Istenért!
288.Erdő Péter: Latin–magyar egyházjogi kisszótár
287.Zakar András: A szenvedés értéke és a megtestesülés titka
286.Csávossy Elemér: Egy sír a Duna fölött (Bogner Margit Mária nővér élete és naplója)
285.Bolberitz Pál: Isten, ember, vallás
284.Barlay Ö. Szabolcs: Krisztus agóniája bennünk. Meditációk a szenvedésről
283.Peter Pawlowsky: A keresztények
282.Puskely Mária: Nyisd fel szemeidet és láss! Dr. Batthyány-Strattmann László
281.Valtorta Mária: Evangéliumok
280.Engelbert Gross: Misekönyvem
279.Barlay Ö. Szabolcs: Balassi Bálint, az istenkereső
278.Vágvölgyi Éva: Az Aranyvirág
277.Valtorta Mária
276.Valtorta Mária: Jézus
275.Roger testvér: Taizé forrásai
274.P. Martin: A lelki gyermekség útja
273.Szolgálat: Lisieux-i Szent Teréz
272.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka szobor ledöntése. 1947
271.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár, a székesfehérváriak szent püspöke
270.Kathryn Spink: Roger testvér Taizé alapítója
269.Nagy vagy Avilai Szent Teréz: A belső várkastély
268.Valtorta Mária: A Megváltó társai
267.Valtorta Mária: Jézus és a Sátán
266.Valtorta Mária: Jézus és a bűnbánók
265.Valtorta Mária: Jézus, a szegények barátja
264.Valtorta Mária: Jézus és a pogányok
263.Valtorta Mária: Júdás
262.Valtorta Mária: A Keresztelő és tíz Apostol
261.Barlay Ö. Szabolcs: Édesanyánk az egyház
260.Bolberitz Pál: Alkotó hit
259.Plattner Félix: Jezsuita mandarin
258.Bolberitz Pál: Sorsközösség Krisztussal
257.Elisabeth Heck: Képek Szent Vince életéből
256.Szunyogh X. Ferenc: A szent zsolozsma. Története, szerkezete, szelleme és magyarázata
255.Salgó János: Krisztus tanúi a történelemben
254.Ervin Gábor: Veni Sancte – Te Deum. Rövid szentbeszédek
253.Henri de Lubac: Isten útjain
252.Eloi Leclerc: Egy szegény ember bölcsessége
251.Rudloff Leó – Kolos Bertold: Rövid dogmatika. Világiak számára
250.Újszövetségi Szentírás (Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)
249.Az Egyházi Törvénykönyv
248.Msgr. Mészáros Tibor: A száműzött bíboros szolgálatában. Mindszenty József titkárának napi jegyzetei (1972–1975)
247.Mécs László: Üzenet. Válogatott versek
246.Boros László: A köztünk élő Isten
245.Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről
244.Rónay György: Pázmány ébresztése
243.Cserháti Ferenc: Szívélyes lelkipásztori üdvözlettel
242.Valtorta Mária: Péter
241.Paula-Angelika Seethaler: 1. és 2. Péter-levél. Júdás-levél
240.Otto Knoch: 1. és 2. Tesszaloniki levél
239.Bernhard Mayer: Filippi levél. Filemon-levél
238.Barsi Balázs: John Henry Newman
237.Josemaría Escrivá: Út
236.Karaffa János (össz.): Isten hazánkért térdelünk elédbe! Magyarok imafüzete
235.Karaffa János: Világvége? Mikor?
234.BM tanulmány: Az illegális szerzetesrendek ellenőrzése
233.Walter Radl: Galata levél
232.Jacob Kremer: 2. Korintusi levél
231.Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet
230.Barlay Ö. Szabolcs: Találkozások Jézussal
229.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka az alkotó
228.Mócsy Imre: Az evangéliumok hitelessége
227.Balanyi György: Magyar szentek, szentéletű magyarok
226.Mócsy Imre: Mi a Biblia?
225.Pápai Biblikus Bizottság: Szentírásmagyarázat az Egyházban
224.Ferencz Győző (szerk.): Hang szólít
223.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka – Interjú 3.
222.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka – Interjú 2.
221.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka – Interjú 1.
220.Dom Columba Marmion: Krisztus, a lélek élete
219.Newman-breviárium
218.Puszta Sándor: A fények rézsűt esnek
217.Roger testvér – Teréz anya: Keresztút
216.Csávossy Elemér S.J.: Jézus Szíve elmélkedések
215.Babura László: Szent Ambrus élete
214.Szent Edith Stein: A végestől az örökkévalóig
213.Barlay Ö. Szabolcs: Ki nekem Krisztus? Miért vagyok keresztény?
212.Michel Quoist: Krisztus él!
211.Nagy Szent Gergely: A lelkipásztorság törvénykönyve
210.Pecci Joachim: Az alázatosság gyakorlása
209.Novák Lajos: Pázmány Péter (1570–1637)
208.Jacques Loew: Elmélkedések Jézus Krisztusról
207.Wim Hornman: A lázadó. Camilo Torres életének regénye
206.Szabó Ferenc: Keresztények az ezredfordulón
205.Barlay Ö. Szabolcs: Jelképek a keresztúton
204.Nyíri Tamás: A keresztény ember küldetése a világban
203.Barlay Ö. Szabolcs: Názáretből Betlehembe
202.Jelenits István: Élet és Evangélium
201.Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve
200.Kecskés Pál: A bölcselet története
199.András Imre: Magyar nyelvű katolikus könyvek, 1945–1993
198.Valtorta Mária: A nőtanítványok
197.Kenneth F. Weaver: A Lepel rejtélye
196.Szent Józsefről nevezett Mária-Terézia Anya önéletrajza
195.Jean Abiven: Látogasd meg önmagad!
194.Lepold Antal: Csernoch János. Emlékezés Nagymagyarország utolsó hercegprímására
193.Egy öreg pap: Temetőnk sírjai
192.Assisi Szent Ferenc Virágoskertje. Fioretti – Ferences Források 6.
191.Simone Weil: Kegyelem és nehézkedés
190.Yves Congar: Szeretem az egyházat
189.Luigi Giussani: A modern ember vallási tudata. A keresztény tapasztalat útján
188.Boros László: Megváltott lét
187.Jean Vanier: Férfinak és nőnek teremtette
186.Joseph Ratzinger: Krisztusra tekintve
185.Szent Klára művei és életének forrásai – Ferences Források 3.
184.Kiss László: A zsebretett levél
183.Ervin Gábor: „Mutasd meg az Atyát!”
182.Hilda Laible: Az első évek...
181.Szent Bernát: Az Isten szeretetéről szóló könyv
180.Csávossy Elemér S.J.: Ádventi és karácsonyi elmélkedések
179.Babura László: Szent Ágoston élete
178.Farkas György (össz.): KALOT Vezérkönyv
177.Msgr. Mészáros Tibor: Akit övéi be nem fogadtak
176.Sztrilich Ágnes: Gyöngyház töredék
175.Jelenits István: Betű és lélek
174.Waigand József (szerk.): Belon Gellért emlékkönyv
173.Miklósházy Attila: Benedicamus Domino
172.Wilhelm Egger: Közösen olvassuk a Bibliát
171.Kecskés Pál: A házasság etikája
170.Mócsy Imre: Beadványom
169.Inge Scholl: A Fehér Rózsa
168.Csávossy Elemér S.J.: Ut sint unum
167.Ginder Katalin Mária Bonaventura: Adventi Angyaljáték
166.Diós István (szerk.): A szentek élete II.
165.Várnai Jakab (össz.): Kézikönyv a Ferences Világi Rend életéhez
164.Petró József: A szentmise története
163.Szabó Ferenc: Két végtelen között
162.Molnár Tamás: Én, Symmachus / Lélek és gép
161.Molnár Tamás: Filozófusok istene
160.Kohán László (fényk.): Kárpátalja templomai. Római katolikus templomok
159.Farkas Péter: Fenyegetett jövőnk védelmében
158.Nagy István: A Jóisten állatai
157.Nemeshegyi Péter: Ermi furulyája
156.Lénárd Ödön: Erő az erőtlenségben
155.Szabó Ferenc: Láng az őszutóban. Interjúk, naplók, versek
154.Jean-Yves Leloup: Hészükhaszta imamód
153.A Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye Szinódusi Könyve – 2000
152.Bocsa József Sch. P. (szerk.): A szellemek megkülönböztetése
151.Lukács László (szerk.): Fohászok és vallomások. A világ legszebb imái
150.Karl Rahner, Herbert Vorgrimler: Teológiai kisszótár
149.C. S. Lewis: Keresztény vagyok!
148.Cserháti Ferenc: Hitébresztő (A, B, C év)
147.Kühár Flóris (szerk.): Az ősegyház szentségi élete
146.A szentmise olvasmányai – „C” év
145.A szentmise olvasmányai – „B” év
144.A szentmise olvasmányai – „A” év
143.Melichár Kálmán: A zsinatok
142.Michel Quoist: Itt vagyok, Uram!
141.Pusztai László: A Katolikus Egyház istentisztelete
140.Zivko Kustic: A természet Istenről beszél
139.Romano Guardini: Örökmécs
138.Eva Petrik: Gyermekeimmel
137.Evva Ferenc: Ősszülők, ősbűn mai szemmel
136.Solt Jenő: Így értsd az Újszövetséget!
135.Őrfi Mária: Isten gyermekei vagyunk. Keresztény alapismeretek
134.Benkics József: A világvallások és a kereszténység
133.Gerely József: Kis képes Biblia
132.Bernhard Liss: Beszélgessünk!
131.Arató László (szerk.): Reggeli és esti imák a cserkésztáborban
130.Nemes György: Az erkölcsteológia vázlatos áttekintése
129.Muzslay István: Az Egyház szociális tanítása
128.Szabó Ferenc (szerk.): Teilhard önmagáról
127.Mária-Teofila O.S.B.M.: Romzsa Teodor munkácsi görögkatolikus püspök vértanú halála
126.Szappanos Márta Mária: Ösvény, Olthatatlan lángok
125.Ágotha Tivadar: Megalkuvás nélkül
124.Naszályi Emil O.Cist.: Törekedjünk fölfelé!
123.Naszályi Emil O.Cist.: Fogadjátok a Szentlelket!
122.Sík Sándor: Himnuszok könyve
121.Cserháti Ferenc: Ünnepszemle
120.Muzslay István: Gazdaság és erkölcs
119.Kelety Géza O. Cist.: Szeretetből élni
118.Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába
117.Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő
116.Horváth Richárd: Életépítés. Elvek, gondolatok
115.Endrődy László nyomán: Ki volt Kaszap István?
114.Kalazanci Szent József zsolozsmája
113.Erdey Ferenc: Kant valláserkölcsi világnézete
112.Sík Sándor: A szeretet pedagógiája
111.MKPK: A boldogabb családokért!
110.Herbert Madinger: Térj vissza!
109.Schütz Antal: A házasság
108.Naszályi Emil O.Cist.: Isten kezében
107.M. Raymond O.C.S.O.: A ciszterciek alapító atyái
106.Magyar katolikus katekizmus. 1995
105.Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén
104.Klemm Nándor: Szenvedni Érted. Keresztes Szent János életrajza
103.Bolberitz Pál: Elkötelezetten
102.Carlo M. Martini: Az erények
101.Szabó Ferenc (szerk.): Prohászka önmagáról
100.II. János Pál pápa: „Incarnationis mysterium” kezdetű bulla
99.Molnár Tamás: A liberális hegemónia
98.Nemes György: Kommunikáció – igazságosságban és szeretetben
97.Nemes György: Az egyháztörténet vázlatos áttekintése
96.Antalóczi Lajos (szerk.): „Irgalmad többet ér, mint az élet”
95.Lénárd Ödön: Só és mécs
94.Lénárd Ödön: Mécs
93.Lénárd Ödön: Só
92.Hermann Schalück: „Betöltötte az egész földkerekséget Krisztus Evangéliumával”
91.Prohászka Ottokár: Új elmélkedések
90.A három társ legendája – Ferences Források 4.
89.Mindszenty breviárium
88.Kempis Tamás: Krisztus követése (Pázmány–Zsiros fordítása)
87.John Hardon, S.J.: A katolikus család a mai világban
86.Isten gyermeke vagyok – imakönyv
85.A Katolikus Egyház Katekizmusa
84.Walter Nigg: A szerzetesek titkai
83.Őrfi Mária – Pusztai László: Római katolikus hittan tanterv és minta tanmenet
82.David Fleming: Lelkigyakorlatok Szent Ignáccal
81.Szabó Ferenc (szerk.): Kortárs magyar jezsuiták III.
80.Sík Sándor: Összegyűjtött versei
79.Szokolay Zoltán: Kovácsházi keresztút
78.Schütz Antal: Krisztus
77.Palau Gábor, S.J.: Krisztus útján
76.Mécs László: Üveglegenda
75.Sík Sándor: Zsoltárok könyve
74.Auffray – Trugly: Bennem él Krisztus!
73.Szabó Ferenc (szerk.): Magyar jezsuiták vallomásai I–II.
72.Boldog Faustina Kowalska nővér: Napló (Az Isteni Irgalmasság üzenete)
71.Egy ember, aki minden erejéből élt... Emlékezések P. Pap József, S.J. életéről
70.A jezsuita nevelés jellemzői és Az ignáci pedagógia
69.Trikál József: A Lélek
68.Kecskés Pál (vál.): A lelki élet mesterei írásaiból
67.Szabó Ferenc: Párbeszéd a hitről
66.Péteri János: „Ha szentté nem leszek, hiába születtem!” (P. Csávossy Elemér, S.J. élete)
65.A. Rotzetter – W.C. van Dijk – T. Matura: Assisi Szent Ferenc
64.Radó Polikárp (szerk.): Az egyházatyák szentbeszédeiből II.
63.Gerhard Kroll: Jézus nyomában
62.Gál Ferenc: Úton a teljesség felé
61.Enzo Bianco: Savio Domonkos
60.Hoffmann, Schott: Régi Magyar Szentség (grafika)
59.Hevenesi Gábor: Régi Magyar Szentség (Ungaricae Sanctitatis Indicia)
58.A katekézis általános direktóriuma
57.Christian Schütz: A keresztény szellemiség lexikona
56.Keith Ward: Isten, véletlen és szükségszerűség
55.Vencser László: Felelős szabadság
54.Balanyi György: Montecorvinoi János
53.P. K.: Morus Szent Tamás élete
52.Radó Polikárp (szerk.): Az egyházatyák szentbeszédeiből III.
51.Bánk József (gyűjtése): Jézussal a keresztúton
50.Boldog Margit legendája
49.Szaplonczay György: Görög katolikus hittankönyvsorozat
48.Kis Filokália
47.Rieth József: Szentjeink
46.Peter Kreeft: A szeretet fanatikusai
45.Cser László: Himnusz a Kereszten
44.Karácsonyi versek
43.Kozáky István: A kereszt fényében
42.Efraim testvér: A rózsafüzér titkai
41.Efraim testvér: Kései esők
40.Efraim testvér: Keresztút
39.Sík Sándor: Tizenkét csillagú korona
38.Rózsafűzér (grafika)
37.A katolikus hit elemei
36.Assisi Szent Ferenc Művei – Ferences Források 1.
35.Bujdosó Bálint: Szent Magyarság Versei
34.Teológiai tanulmányok
33.Radó Polikárp (szerk.): Az egyházatyák szentbeszédeiből I.
32.Szent Bonaventúra: Életem Krisztus
31.Keresztút-gyűjtemény
30.Szent keresztútjárás
29.Keresztúti illusztrációk (grafika)
28.Kempis Tamás: Krisztus követése (Jelenits István fordítása)
27.Diós István (szerk.): A szentek élete I.
26.A II. Vatikáni Zsinat okmányai
25.Magyar Katolikus Katekizmus
24.Prohászka Ottokár: Élő vizek forrása
23.Nemeshegyi Péter: Istentől Istenhez
22.Szent Bonaventúra: A tökéletesség kis tükre
21.Rieth József: A hónap szentjei
20.Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete
19.Szent Alfonz, Liguori: Megegyezés Isten akaratával
18.Richer, Étienne: Mária, Isten mosolya
17.Diós István, Szigeti Kerény: A búcsúk imakönyve
16.Bocsa József: A szentektől tanulni
15.Nagy vagy Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
14.Henrik Sienkiewicz: Őt kövessük
13.Nemeshegyi Péter: Mi a kereszténység?
12.Meskó Lajos (szerk.): Vasárnapi kalauz
11.Sík Sándor: Szent magyarság
10.Nemeshegyi Péter: Szeretet az Isten
9.Nemeshegyi Péter: Jó az Isten
8.Képek Magyar Szent Erzsébet életéből (grafika)
7.Toldy László: Magyar Szent Erzsébet élete
6.Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról
5.Tárkányi Béla (szerk.): Vezércsillag imakönyv
4.Távlatok '96 (1996. évf. 27-28. szám)
3.Távlatok '95 (1995. évf. 26. szám)
2.Szalézi Szent Ferenc: Filótea
1.Harmath Artúr, Sík Sándor (szerk.): Szent vagy, Uram! énekeskönyv