Benkics József: A világvallások és a kereszténység PPEK szám: 134

Az ember mint értelemmel rendelkező lény ősidőktől fogva felismerte, hogy élete és életkörülményei egy (vagy több) nálánál magasabbrendű lénytől függ. Ezt a Valakit (vagy valakiket) kereste, félte, áldozatokkal engesztelte, oltalmát és segítségét kérte.
Az emberiség e lelki-szellemi kapcsolata sokféleképpen alakult, torzult, aszerint amint a vallást képviselő varázslók, sámánok, táltosok stb. azt hirdették. Heleynkint közismertté váló vallásalapítók is felléptek, s mint megvilágosultak hirdették az emberi élet célját, és annak elérésének mikéntjét, többnyire mindezt ötvözve a helyi etnikum sajátos mentalitásával. Így alakult ki a legtöbb nagy világvallás.
Egyesek véleménye szerint a kereszténység is csak egy a többi világvallás közül, amit a zsidó Jézus alapított adott örténelmi helyzetben. Valóban így volna ez? Vagy talán mégis lényeges különbség van a magát Istennek tartó, ezt számtalan csodával igazoló Jézus Krisztus és a többi vallásalapító között?
Benkics József könyve erre a kérdésre kíván választ adni, a nagy világvallások tanainak és alapítóinak tárgyilags bemutatásával és egybevetésével.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.360.190 Benkics_Jozsef_A_vilagvallasok_es_a_keresztenyseg_1.pdf
DOC 4.702.208 Benkics_Jozsef_A_vilagvallasok_es_a_keresztenyseg_1.doc
EPUB 3.754.779 Benkics_Jozsef_A_vilagvallasok_es_a_keresztenyseg_1.epub
MOBI 4.179.037 Benkics_Jozsef_A_vilagvallasok_es_a_keresztenyseg_1.mobi