Szent Bonaventúra: Beszélgetek a lelkemmel (Soliloquium – De quatuor mentalibus exercitiis) PPEK szám: 491

Nem lelki napló ez a könyv. A középkori ember nem értett a földi élet apróságainak és jelentéktelen eseményeinek a színezéséhez. Az örök gondolatok varázsa alatt állott. Úgy ki tudott emelkedni ebből a világból, hogy legegyénibb írásaiban sem emlegette élete körülményeit, érdekességeit, nem a mindennapi élethez fűzte elmélkedéseit. Idő és kor felett gondolkodott, imádkozott, elmélkedett. Az eszmék szerelmese a középkori ember. Az eszme a tapasztalati világgal, a gyakorlati élettel csak veszít. Soha sem közelíti meg a látható világ a láthatatlant, de mindent mozgató eszményt.
A lélek és a belső ember társalgása a Soliloquium. A belső ember tanítgatja a lelket. A lélek tele kérdésekkel, tájékozatlansággal, nehézséggel, csak úgy verejtékezik a jóakarattól és az erőfeszítésektől, néha elcsügged, feles nehézséget lát. A belső ember, ez az eszményi énünk, mélységes részvéttel és megértéssel simul a jó megvalósításában küzdő lélekhez. Rámutat az örök szempontokra, a változatlan igazságokra, a kegyelmi élet nagy tényeire, Isten jóságára, a bűnbánat szükségességére, a javulás feltételeire, hol édes gyönyörtől áradozva emeli a lelket, hol rettenetes igazságok s a pokol megfélemlítő hatásával serkenti az erény gyakorlására s hívogat a szemlélődés békéjére.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.065.516 Szent_Bonaventura_Beszelgetek_a_lelkemmel_1.pdf
DOC 624.640 Szent_Bonaventura_Beszelgetek_a_lelkemmel_1.doc
EPUB 153.981 Szent_Bonaventura_Beszelgetek_a_lelkemmel_1.epub
MOBI 159.761 Szent_Bonaventura_Beszelgetek_a_lelkemmel_1.mobi