Gyéressy Ágoston: Boldog Özséb élete PPEK szám: 457

A könyv az egyetlen magyar alapítású rend, a Pálos Rend alapítójának, Boldog Özsébnek életét, életszentségét mutatja be. Részletes képet ad a XIII.századról, arról a korról, amelyben a remeték éltek, s akiket Boldog Özséb rendbe fogott össze. A könyv leírja a tatárjárás pusztításait és a második honalapítást, melyben Szent Margit vezeklésén kívül Boldog Özséb és a többi pálos szüntelen könyörgésének is fontos része volt.
A pálosok nem tesznek egy lépést sem övéik kanonizációjának, mert hirdetik: minden pálosnak szentté kell válnia. Boldog Özséb ősidőktől tartó folytonos kultusza alapján a Vatikán jóváhagyná nyilvános tiszteletét, s erre a célra szentmisét és zsolzsmát is engedélyezne, ha a hívek nagy számban imádkoznának közbenjárásáért és kérnék szentté avatását.
E könyv pedig legyen számunkra példa és figyelmeztetés a szentéletű pálosok követésére!

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
bozseb01.hlp 160.683 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
bozseb01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
bozseb01.txt 131.808 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.