Mátrai János: Védő és segítő szentjeink PPEK szám: 839

Az egyesületekben, társulatokban a védőszentek iránt hatékonyan megnyilvánult a tisztelet. Amikor a tizenharmadik században iparosaink céhekké egyesültek, a társulási szellem az egyforma életviszonyok között élő polgárok egyesüléseit hozta létre, melyeknek tagjai közös vallási, gazdasági, politikai és szociális érdekeik támogatására égi pártfogók mellett a testvériesség eszméje alapján szövetkeztek. Hazánk nemzeti és vallási körmenetein céhzászlóikkal felvonultak, s ezzel részint a hazához való ragaszkodásukat erősítették, részint vallás-erkölcsi érzésüket mélyítették. Minden egyes céh saját védőszentjének napját fényesen megünnepelte. Az emberiség keresi a Védők és Segítők oltalmát. Érezzük, hogy munkánkkal járó nehézségeinket könnyebben elviseljük, ha élő hittel, erős reménységgel bízunk az isteni Mindenhatóság kegyelmi erejében. Ámde amint földi dolgaink elintézésénél sokszor emberi segítségre szorulunk, úgy kell égi támogatásunkat is azoktól a szentektől kérnünk, akik ügyeinket földi életükben megismerték. Ezek a szentek az égi pártfogók.
De megsokasodott bajainkban, szenvedéseinkben segítőkre is szorulunk, akik földi életükben az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlásában önfeláldozóak, a szeretet gyakorlásában hősök, a szenvedések elviselésében felülmúlhatatlanok voltak. Ha e szentekből már itt a földön kegyelmi erő sugárzott felénk, akkor haláluk után az isteni Mester zsámolyánál csodás módon nyilatkozhatik meg szentségi erejük.
A könyv több mint 400 emberi társulásra, foglalkozásra, betegségre adja meg a védő és segítő szentek nevét. Minden esetben röviden megadja a választás okát, történetét.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 975.075 Matrai_Janos_Vedo_es_segito_szentjeink_1.pdf
DOC 716.800 Matrai_Janos_Vedo_es_segito_szentjeink_1.doc
EPUB 275.309 Matrai_Janos_Vedo_es_segito_szentjeink_1.epub
MOBI 520.515 Matrai_Janos_Vedo_es_segito_szentjeink_1.mobi