Harangi László versei PPEK szám: 925

A kötet Harangi László (1897–1934) verseit adja közre, melyek legnagyobbrészt nem készültek a nyilvánosság számára. Egy mély belső életet élő lelki-ember élte ki bennük legbelsőbb élményeit, azokat, amelyekhez érzése szerint nincs köze a nagy világnak és nincs köze az írói mesterségnek. Ami legbelül, a lélek és az Isten szent magányában foglalkoztatta, azt írta beléjük, önmaga számára és az Úristen számára, és annak az egy-két szeretett léleknek, akik legközelebb álltak hozzá. Legnagyobb részüket nem is látta más, és inkább csak a körülmények szeszélyes játéka hozta, hogy egyikük-másikuk megjelent itt vagy ott azokban a lapokban, amelyekkel írói működése összefűzte.
Írói munkássága igen sokágú. Műveinek legnagyobb része az ifjúsági irodalom körébe tartozik, de több volt, mint ifjúsági író. Tehetsége és ambíciója főleg a nagyobbszabású lélektani novella művelésére hívta. Írói pályája befejeződött, mielőtt elérhette volna a csúcsokat. De ami írói műveinek értéket adott: a lélek, itt él ránk maradt írásaiban, talán leginkább ezekben a legkevésbé irodalmi szándékkal írt versekben, melyekben egy vergődő, szenvedő, tisztuló és végül is Istenbe olvadó emberlélek tiszta dallamát olvashatjuk. (Sík Sándor)

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.326.825 Harangi_Laszlo_versei_1.pdf
DOC 1.308.672 Harangi_Laszlo_versei_1.doc
EPUB 919.480 Harangi_Laszlo_versei_1.epub
MOBI 2.147.666 Harangi_Laszlo_versei_1.mobi