Tihanyi Tibor (össz.): Áhítattal, illendően, nemesen PPEK szám: 1075

A könyv apró szabályok gyűjteménye vallási gyakorlataink helyes végzéséhez. A szerző több éven keresztül válogatta, csiszolgatta a könyvben található vezérgondolatokat, melyekhez mérhetjük saját elveinket, értesültségünket. Ezek a vezérgondolatok használható segédeszközt nyújtanak a saját és a reánkbízottak vallási ízlésének, szokásainak alakítására és nemesítésére. Általuk szebbé, formásabbá, méltóbbá és áhítatosabbá tehetjük istentiszteletünket. Szülőknek, nevelőknek, lelkipásztoroknak, egyesületek vezetőinek, tagjainak s általában felnőtt katolikusoknak ajánlott a könyv.
Minden mondatát a szeretet sugallta. Olvasgassuk hát jó szívvel, és mi is szeretettel sugározzuk tovább.
Egy-két kiragadott gondolat:
Csak fél térddel térdelni nem illő.
A hitemre veszedelmes társaságot kerüljem.
Katolikus családba ne engedjünk be más világnézetű és sokszor romboló sajtótermékeket.
Minden szentbeszédben találhatunk, ha akarunk, legalább egy nekünk szóló mondatot.
Mindenkor készek legyünk alamizsnát adni.
A vasárnapi szentmisét sem előtte, sem utána nem lehet hétköznapon letudni, vagy pótolni.
Úgy illő, hogy mi várjunk a mise kezdésére néhány percet.
Nem a mise hosszú, de az áhítatom rövid!
Ne engedjünk közelünkbe kétértelmű vagy mocskos beszédet.
Külsőm mindíg méltó legyen katolikus mivoltomhoz.
Sohase tűrjük, hogy valaki vallásunkat becsmérelje.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 682.211 Tihanyi_Tibor_Ahitattal_illendoen_nemesen_1.pdf
DOC 461.824 Tihanyi_Tibor_Ahitattal_illendoen_nemesen_1.doc
EPUB 108.308 Tihanyi_Tibor_Ahitattal_illendoen_nemesen_1.epub
MOBI 302.581 Tihanyi_Tibor_Ahitattal_illendoen_nemesen_1.mobi