Fekete Antal: Prohászka Ottokár politikai pályakezdése PPEK szám: 634

A magyar katolikus egyházat az ún. egyházpolitikai küzdelmek (1893-95) serkentették fel százéves szendergéséből. A kiegyezést követő évtizedekben az uralkodó liberális ideológia és az értelmiség körében terjedő hitetlenség következtében a magyar állami és közélet egyre vallásellenesebb és egyházellenesebb színt ölt, a főkegyúri jog alkotmányos gyakorlása folytán pedig az a visszás helyzet áll elő, hogy a magyar katolikus egyház vezetőit egy olyan minisztérium válogatja ki, amely nemcsak hogy nem katolikus, nemcsak indifferens, hanem gyakran egyenesen ellenséges magatartást tanúsít.(Szekfű Gyula) Ezekben a küzdelmekben Prohászka Ottokár nemcsak az első vonalakban harcol, hanem idővel annak vezérévé is válik. Fekete Antal piarista atya tanulmánya tárgyalja politikai pályakezdésének hátterét, az akkor uralkodó liberalizmust, a kor erkölcsi-, gazdasági- és közéletét és az akkori magyar társadalmi viszonyokat. – Mennyi hasonlatosság a mai korhoz viszonyítva!

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 430.800 Fekete_Antal_Prohaszka_politikai_palyakezdese_1.pdf
DOC 266.240 Fekete_Antal_Prohaszka_politikai_palyakezdese_1.doc
EPUB 104.641 Fekete_Antal_Prohaszka_politikai_palyakezdese_1.epub
MOBI 142.772 Fekete_Antal_Prohaszka_politikai_palyakezdese_1.mobi