Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! PPEK szám: 142

„Mielőtt e sorokat papírra vetettük volna, elimádkoztuk, átéltük azokat. Hívő, gyakorló keresztény emberek élete van összesűrítve bennük úgy, ahogyan azt naponta felajánlották Istennek... A célunk az volt, segítségükre legyünk: mentsék át életüket az imába, hogy az életük maga is imádsággá váljék... Ez imákból állandóan felénk árad a felhívás, hogy életünket embertársaink, testvéreink szolgálatának szenteljük.... Nem tetszés szerinti időtöltés ez, hanem keresztény életünk igazi értelme!... Bárcsak meghallanák Isten hívó szavát és igenlőleg válaszolnának rá mindazok, akik ezeket a sorokat olvasni fogják. Egyetlen reménység ösztönzött bennünket írás közben: hogy elindítsuk a nagy dialógust, a párbeszédet az ember és Isten között...”
Így bocsátotta útjára a szerző újszerű imádságos könyvét. Azóta több tucat nyelven több milliónyian olvasták, elmélkedték, imádkozták – és ráismertek saját nyelvükre, saját godolataikra s gondjaikra, és békét, erőt, indítást nyertek belőle. Az élő Isten, aki Jézus Krisztus által szólott hozzánk, ma is szól hozzánk és megért bennünket, ha a mai kornak, ha hétköznapjainknak nyelvén szólunk Hozzá és őszintén akarjuk, hogy imánk tetté, élettté – és életünk imádsággá váljék...

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.598.642 Michel_Quoist_Itt_vagyok_Uram_1.pdf
DOC 943.616 Michel_Quoist_Itt_vagyok_Uram_1.doc
EPUB 278.539 Michel_Quoist_Itt_vagyok_Uram_1.epub
MOBI 551.408 Michel_Quoist_Itt_vagyok_Uram_1.mobi