Karácson Imre: Szent Imre herczeg PPEK szám: 880

A Gondviselés őrködött mindenkor a magyar nemzet fölött s harci vitézséggel, államférfiúi bölcsességgel, angyali szelíd és tiszta erkölcsökkel ragyogó neveket írt történelmének első lapjaira.
Egy ezredév zajlott el fölöttünk, s a szerencsés idők örvendetes napjain, a gyászos évek szomorú emlékein át eszményi alakban bontakoznak ki a múlt homályából a ragyogó nevek alakjai, bíztató fényt árasztva elénk a kétes jövőbe. Nem kell idegenbe mennünk eszményekért; a haza szülte és nevelte s a honi föld hordozta azokat, kiknek nagy tetteit nem homályosítják el a múló századok máig sem, s emlékük élni fog „míg ezüst Dunának nagy tükörén egy honfiszem pihen s magyar lakik a parton”.
A nagy ősök alakjai közül szelíden emelkedik ki az „Árpád véréből sarjadzott első liliomnak”, Szent Imrének alakja, ki a magyar haza ifjúságának mindenkor méltó eszménye. A történelem gyér szavú tudósításai, a régi legendák kegyeletes, de rövid elbeszélései megőrizték némileg életének adatait, a hívő nép tisztelete megőrizte emlékét. Ámde mivel a történelmek jobbára csak mély szomorúságot okozó kora halálát említik föl, a legendák pedig kevésbé hozzáférhetők, azért e könyv a történeti emlékek és legendák adatait összeállítva leírja életét, hogy a magyar ifjúság honi alakok között találja vallásos tiszteletének és az erények eszményképének legalkalmasabb tárgyát.
Szent Imre a magyar ifjúságnak védőszentje és példányképe, kire méltán illenek a szentírás szavai, hogy „rövid időn vége lévén sok időt töltött be” (Bölcs 4,13): azért kívánatos, hogy az ő emlékét vallásos kegyelettel ünnepelje meg hazánk ifjúsága, és e cél előmozdítására készült e könyv.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 330.701 Karacson_Imre_Szent_Imre_herczeg._1.pdf
DOC 236.032 Karacson_Imre_Szent_Imre_herczeg._1.doc
EPUB 125.451 Karacson_Imre_Szent_Imre_herczeg._1.epub
MOBI 207.932 Karacson_Imre_Szent_Imre_herczeg._1.mobi