Szűcs Imre: Heten voltunk PPEK szám: 691

A könyv előszava: "Hittanári tapasztalatunk bizonyítja, hogy 14-15 éves korig annyira lelkesíti az ifjúság jelentékeny részét Isten szent ügyének buzgalma, hogy nagyrésze mint pap szeretné szolgálni Isten országát egész életében. Hová lesznek ezek a hivatások? – kérdezzük, különösen most, a szomorú konkurzusok idején.
Erre akar választ adni ez a kis munka; mégpedig novellisztikus formában. Ha ugyanis azt a címet adnák neki: A papi hivatás vagy hasonlót, kevés diák olvasná el. Így meg sokan magukra ismernek a szereplőkben.
Kerete: annak a 7 ifjúnak típusára, kik az evangéliumban szerepelnek (Szent János apostol; a gazdag ifjú; a naimi ifjú; akit az Úr példaképül állított tanítványai elé; aki a kenyeret és halakat hozta a csodálatos kenyérszaporításhoz; aki az Úr elfogatásakor elfutott; akik Hozsannát énekeltek jeruzsálemi bevonulásakor) - 7 diák története, kiket kiskorukban hív az Úr munkásoknak szőlőjébe, de azok nagyrésze később - letérve Isten útjairól - visszautasítja a meghívást. Hogyan teljesedik be rajtuk, hogy "azok közül egy sem fogja megízlelni lakomámat". Mi lesz e szerencsétlenek sorsa? Erre mutat rá ez az írás, nagyrészt a való életből, a szerző tapasztalataiból merített esetek és sorsok alapján. Velük szemben mind erősebb színekben domborodik ki azok boldog békessége, kik követték az Úr hívó szavát."

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 557.682 Szucs_Imre_Heten_voltunk_1.pdf
DOC 641.024 Szucs_Imre_Heten_voltunk_1.doc
EPUB 296.031 Szucs_Imre_Heten_voltunk_1.epub
MOBI 350.977 Szucs_Imre_Heten_voltunk_1.mobi