Hoffman, Schott: Régi Magyar Szentség (metszetek) PPEK szám: 60

Ez a tétel Hevenesi Gábor: Régi Magyar Szentség (Ungaricae Sanctitatis Indicia) című könyvének metszeteit tartalmazza nyomdai minőségű 300 dpi felbontásban, szürke árnyalatban. Az 52 metszet kilenc tömörített állományban található itt meg. Az állományokban levő file-ok részletes leírását (név, tartalom, méret) lásd az elektronikus változat „A könyv elektronikus változata – metszetek” című fejezetében. A könyv elektronikus változata a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár 59-ik tétele.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
rmszkep1.zip 2.378.200 A tömörített file a következő metszeteket tartalmazza: 1. Szent István első magyar király, 2. Boldog Gizella, Szent István házastársa, 3. Szent Imre, Magyarország hercege, 4. Szent Günther remete, Szent István sógora, 5. Boldog Szalomea, Kálmán magyar királyfi házastársa, 6. Boldog Beatrix, Második András király házastársa
rmszkep2.zip 2.306.619 A tömörített file a következő metszeteket tartalmazza: 7. Szent Salamon, Magyarország királya, 8. Szent László, Magyarország királya, 9. Szent Hedvig, Szent Erzsébet magyar királylány nagynénje, 10. Szent Gertrud, szűz, Szent Hedvignek magyarországi Szent Erzsébet nagynénjének leánya, 11., Szent Erzsébet, Portugália magyar anyától született királynéja, 12. Szent Erzsébet asszony
rmszkep3.zip 2.216.965 A tömörített file a következő metszeteket tartalmazza: 13. Boldog Gertrud, szűz, Szent Erzsébet leánya, 14. Szent Ágnes szűz, Konstanciának, III. Béla magyar király leányának leánya, 15. Szent Margit, IV. Béla magyarországi király leánya, 16. Boldog Kinga, Boleslaw házastársa, szűz, és Szent Margit nővére, 17. Boldog Erzsébet, szűz, III. András király leánya, 18. Szent Lajos, Toulouse-i püspök, Máriának, V. István magyar király leányának fia
rmszkep4.zip 2.346.048 A tömörített file a következő metszeteket tartalmazza: 19. Szent Margit, a skótok királynéja, 20. Szent Dávid, Skócia királya, a magyar anyától született Szent Margit fia, 21. Szent Kálmán, Skócia hercege, a magyar anyától való Szent Margit fia, 22. Boldog Erzsébet, domonkos apáca, V. István magyar király leánya, 23. Szent Kázmér, választott magyar király, Erzsébetnek, Albert magyar király leányának fia, 24. Szent Asztrik vagy Anasztáz, kalocsai érsek
rmszkep5.zip 2.313.763 A tömörített file a következő metszeteket tartalmazza: 25. Boldog Sebestyén, esztergomi érsek, 26. Szent Gellért, csanádi püspök, 27. Szent Bőd (Buldus) vértanú, egri püspök, 28. Szent Beszteréd, vértanú, nyitrai püspök, 29. Boldog Mór, pécsi püspök, 30. Boldog Ágoston, zágrábi püspök
rmszkep6.zip 2.214.854 A tömörített file a következő metszeteket tartalmazza: 31. Magyar Szent Pál, a prédikátorok rendjének első magyarországi provinciálisa, 32. Boldog Özséb, esztergomi kanonok, Remete Szent Pál rendjének első provinciálisa, 33. Zoerard Szent András, remete, 34. Szent Benedek, vértanú, trencséni remete, 35. Boldog Csáki Móric, dominikánus, 36. Boldog Bánfi Buzád, vértanú a prédikátorok rendjéből
rmszkep7.zip 2.291.876 A tömörített file a következő metszeteket tartalmazza: 37. Boldog Ilona, szűz, Szent Domonkos rendjéből, 38. Boldog Antal, Szent Ferenc harmadrendjének tagja, 39. Boldog János, a prédikátorok rendjének magyarországi provinciálisa, boszniai püspök, 40. Szent Piligrim, passaui püspök, Magyarország apostola, 41. Szent Adalbert, prágai érsek, a magyarok apostola, 42. Szent Gaudencius püspök, Szent Adalbert testvére, Magyarországon apostoltársa
rmszkep8.zip 2.257.953 A tömörített file a következő metszeteket tartalmazza: 43. Szent Bonifác, vértanú, Szent Márton monostorának apátja Magyarországon, 44. Boldog Szádok, vértanú a prédikátorok rendjéből, 45. Boldog Berthold, Szent Ferenc rendjéből, Magyarország apostola, 46. Thomasius Szent Péter, kármelita, apostoli követ Magyarországon, 47. Boldog Dominici János, apostoli nuncius, 48. Szent Kapisztrán János, Szent Ferenc szerzetéből, Magyarország apostola
rmszkep9.zip 1.581.048 A tömörített file a következő metszeteket tartalmazza: 49. Marchiai Szent Jakab, Szent Ferenc rendjéből Magyarország apostola, 50. Boldog Eskandélyi Máté, magyar vértanú, remete, 51. Borgia Szent Ferenc, a Jézus Társaságának III. generálisa, 52. Tiszteletreméltó Csepelényi György, pálos, vértanú