Hevenesi Gábor: Régi Magyar Szentség (Ungaricae Sanctitatis Indicia) PPEK szám: 59

Az először 1692-ben, majd 1737-ben megjelent kis könyv egyrészt az első rendszeres, másrészt a legbővebb és legtöbbet idézett összefoglalása a magyar földön addig élt szentéletű keresztényeknek. A mű 55 magyar vagy magyar földön élő szent, boldog, szentéletű, tiszteletreméltó életét állítja az olvasó elé követendő például.
Hevenesi, aki maga is aszkétikus életet élő jezsuita volt, nemcsak életmintát nyújtott művével, hanem egybekapcsolta a szentség és a magyarság fogalmát: az egyéni és a közösségi erkölcs elválaszthatatlan egymástól, egyik sem tud tartósan fennmaradni és fejlődni a másik nélkül. Szintén tanítja, hogy Hungária szentjei által elválaszthatatlanul egy Európával.
A könyv függelékében még kétszáznál több magyar szentet, szentéletűt sorol föl, akiknek életrajzát nem részletezi.
A könyv értékes metszetei szerepelnek a programban. A metszeteket nyomdai minőségben külön is közreadja a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár a 60-ik tételében.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 12.633.784 Hevenesi_Gabor_Regi_Magyar_Szentseg_Ungaricae_Sanctitatis_Indicia_1.pdf
DOC 21.494.272 Hevenesi_Gabor_Regi_Magyar_Szentseg_Ungaricae_Sanctitatis_Indicia_1.doc
EPUB 16.027.063 Hevenesi_Gabor_Regi_Magyar_Szentseg_Ungaricae_Sanctitatis_Indicia_1.epub
MOBI 21.017.067 Hevenesi_Gabor_Regi_Magyar_Szentseg_Ungaricae_Sanctitatis_Indicia_1.mobi