Schütz Antal: Isten a történelemben PPEK szám: 339

A könyv Schütz Antalnak 1932 őszén a Pázmány Egyetem valamennyi karának hallgatói számára tartott tíz előadását tartalmazza.
Mit felel a történelem problémáira az örök Bölcsesség? Hogyan igazodik el a ma történeti helyzeten és föladatban a katolikus igazságot valló tudományos gondolkodás? A kereszténység úgy jelent meg, mint ősi eszmény és ősi igazság, mely ott virrasztott már a történelem bölcsőjénél és mindamellett hivatást és erőt érzett az ifjúság és jövő országát építeni egy inaszakadt és vénhedt világ közepett. Tetterejével, via facti megoldotta a történelem nagy antinómiáját, az örökkévalóság és idő termékeny egybekapcsolását; és ezt megtette azután is minden történeti fordulóban, így a megélés útján olyan történetszemléleti anyagot halmozott föl, mely neki élet, de elásott kincs azok számára, kik úgy lettek a pillanat gyermekei, hogy nem tudnak egyúttal az örökkévalóság fiai lenni. A kinyilatkoztatásnak szempontjait és a keresztény történetalakításnak anyagát végiggondolni a történelem mai problematikájának színe előtt és így elvben teljes és egyúttal éltető feleletet adni azokra a kérdésekre, melyeket az elme szüntelenül fölvet, de a maga síkján megoldani nem tud: erre volna szüksége ennek a nemzedéknek, és erre vállalkoznak ezek az értekezések.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.679.069 Schutz_Antal_Isten_a_tortenelemben_1.pdf
DOC 1.565.696 Schutz_Antal_Isten_a_tortenelemben_1.doc
EPUB 296.953 Schutz_Antal_Isten_a_tortenelemben_1.epub
MOBI 401.468 Schutz_Antal_Isten_a_tortenelemben_1.mobi