Raoul Plus: Nagyböjti papi elmélkedések PPEK szám: 1079

Az itt publikált nagyböjti papi elmélkedés sorozat Raoul Plus: Papi lmélkedések. Rövid elmélkedési anyag az egyházi év inden napjára című könyvének nagyböjti szakasza agyhéttel és Húsvétvasárnappal együtt, összesen 47 napi elmélkedés. Mindegyik elmélkedés csak egy pontból áll.
A pap annyit ér, amennyit az elmélkedése. Ha nem elmélkedik, papsága vérszegény. A fájdalmas meglepetések megtanítják, hogy gyakorlatilag szinte lehetetlen Isten emberének lennie, ha nincs az Istennel bensőséges és személyes kapcsolatban.
Ha elmélkedést végez, papsága termékeny. Tekintsünk bármely eredménytelen apostoli erőkifejtés mélyére: bármily ragyogóknak látszanak azok külsőleg – hiányzott a lényeg! Csak a lényeg hiányzott: az imazsámolynál végzett buzgó könyörgés. – De tekintsük a gyümölcsöző buzgóságot: bármily kevéssé csillogónak látszik talán – és meglátjuk, hogy az alkotók: imádságos lelkek! És az elért eredmény pontosan arányban van az éltető elmélkedés intenzitásával és nagylelkűségével.
Többet mondhatunk. A rossz lelkiállapotban levő pap hű maradhat szóbeli imádságához, például a breviáriumhoz, ami igen szerencsés eset; az is lehetséges, hogy ilyen állapotban misézik is, bár szentségtörően. De a következő eset sohasem fog bekövetkezni: hogy a halálos bűnben levő pap továbbra is végezzen elmélkedést.
Az elmélkedés biztosítja a pap hűségét. Tanúskodik arról. Mindennél inkább biztosítja számára a kisugárzást. A papnak kell elmélkednie. Ez majdnem életkérdés. Ez a teljes jelentéktelenség vagy az igazi, eredményes munkateljesítmény kérdése. – És melyik pap lett azért pappá, hogy közepes életszentségre jusson és közepes munkát végezzen?

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.152.645 Plus_Nagybojti_papi_elmelkedesek_1.pdf
DOC 622.592 Plus_Nagybojti_papi_elmelkedesek_1.doc
EPUB 254.969 Plus_Nagybojti_papi_elmelkedesek_1.epub
MOBI 864.404 Plus_Nagybojti_papi_elmelkedesek_1.mobi