Szent Bonaventúra: A lélek útjai Istenhez. Itinerarium mentis in Deum PPEK szám: 874

Assisi Szent Ferenc tanított arra, hogy minden teremtményben Istent keressük, s minden dologban az Isten képemását lássuk. Ha valaki, a Naphimnusz költője s a teremtés dalnoka értett ahhoz, hogyan lehet a gyarló teremtmények lépcsőjén Istenhez emelkedni. Amit Szent Ferenc a maga életében megvalósított és fiaiban sürgetett, ahhoz írt útikalauzt Szent Bonaventúra a középkor tudományos nyelvén. A világ az ő szemében is csak lépcső és zarándokút Isten felé, akiben egyedül nyugszik meg a lélek s találja meg a békét.
A teremtett világ dolgai hierarchikus rendben helyezkednek egymás fölé s ez a hierarchia az az égnek támasztott lajtorja, amelyen a béke vándorának haladnia kell. Az első ember könnyedén járt ezen a létrán. A tökéletes megvilágosodás békéjét élvezte. A világ szemlélésénél Istenből indult ki. Mindenben előbb az Isten világosságának tükrözését látta s csak azután ötlöttek eléje a dolgok a maguk mivoltában. Sajnos, a bűnbeesés összezúzta ezt a létrát. S így maradt, míg a második Ádám helyre nem hozta. Megmászása azonban még mindig sok nehézséggel jár. Krisztus helyrehozta, de mit használ a létra, ha nincs hozzá Ádám megvilágosodott lelke. Előttünk az Istenhez való emelkedés útja, szívünk is kész megjárni az utat, de ismét tehetetlenek vagyunk, ha Isten kegyelme nem kísér, ha lelkünk az isteni világosság híján van.
Ezen az úton kalauzol ez a könyv. Az útibatyúba Szent Bonaventúra két dolgot követel: az egyik a disciplina scholastica, a skolasztikus bölcselet és teológia valamelyes ismerete, a másik a disciplina monastica, az áhítat kenete és az imádság szelleme. Mert az Itinerariumban a teológus Bonaventúra indul útnak s nála a misztika a teológiával való foglalkozás. Az elmélet azonban csak eszköz a cél elérésére. A Szeráfi Doktor eszménye a tudomány az áhítat és a jámborság szolgálatában. A nyomaték a szereteten, a lélek affektív oldalán van. Az Itinerarium sem elmélet elsősorban, hanem élet. Azt nem annyira olvasni, inkább gyakorolni és élni kell.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.335.696 Szent_Bonaventura_A_lelek_utjai_Istenhez_1.pdf
DOC 720.384 Szent_Bonaventura_A_lelek_utjai_Istenhez_1.doc
EPUB 384.762 Szent_Bonaventura_A_lelek_utjai_Istenhez_1.epub
MOBI 540.153 Szent_Bonaventura_A_lelek_utjai_Istenhez_1.mobi