Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka-dolgozatok. Életrajzi Adattár (PÉA) PPEK szám: 759

Ez a kiadvány az azonos című öt füzet együttes, elektronikus változata, melyek a „Prohászka ébresztése” címen az 1990-es években megindított munkához készült kutatásokat, előtanulmányokat tartalmazzák. A szerző így ír az előszóban:
A „Prohászka ébresztése” már a harmadik kísérlet, hogy közkinccsé tegyük a századforduló magyar kereszténységének legnagyobb értekét. Eddig ugyanis egyedül a Schütz Antal piarista teológus professzor 25 köteles összkiadásából ismerhette meg a keresztény olvasóközönség azt az egyéniséget, akit Gárdonyi Géza „napbaöltözött embernek” nevezett. Az elmúlt évtizedekben szinte „tabu” volt a Prohászka névnek, életének, szellemi-erkölcsi hagyatékának akárcsak megemlítése is. A megdöbbentő tények közé tartozik az is, hogy a tilalom nemcsak állami, pártpolitikai, kommunista ideológiai szinten tette lehetetlenné a kutatást, de még egyházi vonalon sem történt a már elodázhatatlannak ítélt rehabilitáció. Az állam-apparátus ügyesen kihasználta ezt az áldatlan állapotot, és így történhetett meg, hogy Serédi Jusztinián bíboros éppúgy ellenszenvvel viseltetett Prohászka szellemi örökségének felelevenítése iránt, mint az Államegyházi Hivatal parancsát tudomásul vevő Lékai László bíboros. – 1990 óta összeomlott minden mesterségesen kitatált, vélt és valós akadály, és most már valóban tőlünk függ, hogy mit kezdünk ezzel az óriási és mindmáig fel sem mért lelki, kegyelmi, jellegzetesen magyar „kincsesbányával”.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 9.855.144 Barlay_O_Szabolcs_Prohaszka_dolgozatok_Eletrajzi_Adattar_1.pdf