Sík Sándor: Zrínyi Miklós PPEK szám: 858

A magyar múlt történelmi alakjai s elsősorban nagy írói közt talán egy sincs, aki annyira időszerű volna minden korban és minden sorsváltozásban, mint Zrínyi Miklós, a költő. Õ a legmagasabb fokon kapcsolta össze a keresztény hit védelmét a hazaszeretettel. A kettő egyet jelentett számára, és egész erejével, energiájával szolgálta őket. Követnivaló példa a mai korban, amikor Európa újabb mohamedán támadásnak van kitéve, de a gyengülő európai kereszténység és a jelentését vesztett hazaszeretet sok nemzetet képtelenné tesz a védekezésre és a fenyegető vég felismerésére. Zrínyit a mai nemzetek fölötti, liberális, multikulturális körök teljes mértékben elítélnék. Ezért kell nekünk életéhez, alakjához, életművéhez odafordulnunk, és a mai korhoz igazítva követnünk.
Sík Sándor különös beleérzéssel tudja megérteni és feltárni a magyar múlt nagy alakjainak életét és lelkét. Könyve hármas célt szolgál: mindenekelőtt megrajzolni Zrínyi külső életét, a magyar történelemnek ezt a tragikus hőskölteményét s még inkább a belsőt, az embernek, műnek és cselekvésnek művészi és hősi egységét. Második célja megmutatni, hogy Zrínyi úgyis mint ember, történelemalakító akarat, úgyis mint próféta, a magyarság legnagyobbjai közé tartozik. S végül megmutatni s megéreztetni, hogy mindaz, amit Zrínyi érzett, gondolt, írt és tett, égetően termékenyítő és végzetesen szól a mának is. Sík Sándor tökéletesen elérte ezt a hármas célját. Műve a tudományos Zrínyi-irodalom tökéletes ismeretében készült anélkül, hogy a tudományos anyag szárazsága bárhol is kiérződnék. Mindenütt a nagy szintézisre törekszik: Zrínyi hatalmas alakját rárajzolni a kor forrongó hátterére, s életének minden munkáját, harcát és gyötrődését a korabeli magyar sorsból megmagyarázni. Ezt a könyvet tudós gondolta el és költő írta meg.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.015.284 Sik_Sandor_Zrinyi_Miklos_1.pdf
DOC 988.160 Sik_Sandor_Zrinyi_Miklos_1.doc
EPUB 295.914 Sik_Sandor_Zrinyi_Miklos_1.epub
MOBI 493.763 Sik_Sandor_Zrinyi_Miklos_1.mobi