Manréza imakönyv. Útmutató a lelkigyakorlat minden ájtatosságához és 12 elmélkedés a havi számadásra PPEK szám: 887

Egy nagy szent mondotta: „A lelkigyakorlatok könyve annyi szentet nevelt az égnek, ahány betűje van.” XI. Pius pápa 1922. július 25-én kiadott apostoli körlevelében így ír a lelkigyakorlatokról: „Fölötte óhajtom, hogy Loyolai Szt. Ignác lelkigyakorlatai mentől jobban elterjedjenek, és a lelkigyakorlatos házak, a keresztény tökéletes életnek e főiskolái, mentől nagyobb számban keletkezzenek és mentől inkább viruljanak!”
A lelkigyakorlat a lélek nagy fegyver- és hadgyakorlata, amelyben a lélek megtanulja szent hitünk fegyvereit forgatni, az ima meg az erényes, krisztusi élet legkiválóbb harci eszközeit ügyesen használni. Itt sajátítja el a szent keresztségben Krisztus katonájává lett és a bérmálás szentségében Krisztus lovagjává avatott katolikus, hogyan kell harcolni Isten harcait, hogy Krisztus országa mind jobban felviruljon önlelkében és másokban, hogyan kell győznie önmagán és a hármas főellenünkön: a romlott testen, a bűnös világon, a furfangos sátánon.
A Manréza-imakönyv a lelkigyakorlathoz útjelzőként, útmutatóként kíván szolgálni. A lelkigyakorlat mindennemű ájtatosságát megmagyarázza. A lelkigyakorlat sikerét leghathatósabban biztosító havi magábaszállást is megkönnyíti azzal, hogy minden hónapra egy-egy elmélkedés pontjait is megadja. Élő kis manrézákat akar az Úrnak alkotni és kiépíteni.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.241.764 Manreza_imakonyv_1.pdf
DOC 1.170.432 Manreza_imakonyv_1.doc
EPUB 291.653 Manreza_imakonyv_1.epub
MOBI 363.066 Manreza_imakonyv_1.mobi