Jáki Szaniszló: Halál? PPEK szám: 1070

Bár a halál mindenkire vonatkozik, mégsem oltotta ki azt a reményt, hogy az élet valamiképpen folytatódik a síron túl is. A pogányságon belül ez a remény mindenütt jelen volt, de ugyanakkor meggyőző erő nélkül, amint ezt a hiábavaló temetkezési szertartások mutatták. Értelmi vonalon a régi pogányok vagy kifejezték a kikerülhetetlenbe való belenyugvásukat, vagy sekélyes daccal szembesültek vele. Az Ószövetség jó részében a tanácstalanság maradt a halálra vonatkozó reflexiók fő jellege. A fogság után jelent csak meg az a meggyőződés, hogy az igazságos Isten igazságot szolgáltat a jóknak és a gonoszoknak azzal, hogy a halál kapuját kétfajta örök élet bejáratának mutatja.
A halál mint az örök élet kezdete csak Jézus tanításában vált határozott tétellé, amely erőteljesen visszhangzik az apostolok, de különösen Pál igehirdetésében. Ott az örök élet gondolata a végső feltámadásba ágyazódik, ami azon a rendkívüli hatáson nyugszik, amelyet Jézusnak a sírból való visszatérése gyakorolt feltámadt mivoltának tanúira. A feltámadásba vetett keresztény hit ereje örömteljesen tudott megnyilvánulni még a legborzalmasabb halálban is, amint ezt sok vértanú és szent végső órái mutatják. Tanúságuk óriási ellentétet jelent azokkal a különféle próbálkozásokkal szemben, amelyeket úgy fitogtatnak, mint az egyén halálfélelmének igazi feloldását. Ezek a próbálkozások éppen ködös jellegük miatt csupán hiábavaló menekülések a haláltól.
Sajnálatos, hogy a vértanúk és szentek bizalomteljes szembenézése a halállal alig tükröződik abban a körmönfont frazeológiában, amely a halál megvitatását jellemzi az új teológiában. Ez erősen ellenkezik az egyszerű hívek keresetlen szemléletével, akik azzal a bizalommal várják haláluk pillanatát, hogy óriási személyes valóságok – Jézus, Mária és József – várnak rájuk azon a pillanaton túl.
Ezek a fő témái a könyv fejezeteinek, amelyeket angol megjelenésük után a szerző magyarul is előadott 2004 novemberében katolikus egyetemi tanárok és hallgatók egy budapesti csoportjának.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.454.500 Jaki_Szaniszlo_Halal_1.pdf
DOC 593.408 Jaki_Szaniszlo_Halal_1.doc
EPUB 244.545 Jaki_Szaniszlo_Halal_1.epub
MOBI 376.229 Jaki_Szaniszlo_Halal_1.mobi