Pilcz Ede: Néhány szó a kath. egyházvagyon kérdéséhez PPEK szám: 601

A katolikus egyház vagyonának megszerzése régóta célja az egyházellenes erőknek. Az első nagy csapást a reformáció mérte rá, melynek igazi oka nem VIII. Henrik trónörökösödési problémája volt, hanem az egyház vagyonának megszerzése – nemcsak Angliában, hanem Európa más országaiban is. A XIX. századi szekularizáció megtörte az egyház erejét, elhomályosította a hitet, meglazította az erkölcsöt, mert a hitetlen és erkölcstelen nép mindenkor kész eszköze volt a felforgató törekvéseknek.
A könyv történelmünkön végigvezetve mutatja be az egyház elidegeníthetetlen jogát a vagyonához, melyet nem saját magára, hanem a nemzet javára hasznosított. Magyarországon különös helyzet alakult ki a XX. század fordulójára a nemzetközi méretű szekularizáció és a keletről benyomuló idegen bevándorlók mesterkedései nyomán. Bemutatja ezek stratégiáját, és visszavág nekik. Megérteti az olvasóval, hogy az egyháztól el akarják venni minden anyagi bázisát, hogy ezzel ellehetetlenítsék, de ugyanakkor az állam nem végzi ugyanolyan módon az oktatást, betegápolást, szegények gondozását stb. Az egyház vagyona végülis nem az állam és a szegények kezébe kerül – amire hivatkoznak az egyház ellenségei –, hanem a spekulánsoké lesz. Ez a próféciája (a könyv 1909-ben íródott) be is következett Magyarországon (is), ahol az egyház elszegényedett, de az ország és a nép nem látta hasznát az egyházi vagyon elkobzásának. Valahogy ugyanez játszódik le a XXI. század fordulóján is Magyarországon az állami vagyon privatizációjával...

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 433.559 Pilcz_Ede_Nehany_szo_a_kath_egyhazvagyon_kerdesehez_1.pdf
DOC 341.504 Pilcz_Ede_Nehany_szo_a_kath_egyhazvagyon_kerdesehez_1.doc
EPUB 130.986 Pilcz_Ede_Nehany_szo_a_kath_egyhazvagyon_kerdesehez_1.epub
MOBI 158.874 Pilcz_Ede_Nehany_szo_a_kath_egyhazvagyon_kerdesehez_1.mobi