Müller Lajos: Ima és hivatás PPEK szám: 869

Nap-nap után felhangzik a panasz, hogy az Úr szőlője nélkülözi a kellő számú s alkalmas munkásokat. Kevesen éreznek hivatást a papi és szerzetesi pályára.
Íme a tétel: „Kívánkozhatunk magasabb hivatás után és imádság által elnyerhetjük azt,” alkalmas eszközt ad kezünkbe, mellyel az apostoli munkások soraiban támadt sajnálatos hézagokat rátermett egyénekkel betölthetjük.
Sokak meggyőződése, hogy a papi és szerzetesi hivatás bizonyos számú, már előre kiválasztott egyén kiváltsága, a többi halandó hasztalan törekszik utána s hiába imádkozik érte. Épp ezért, hacsak a hivatás szinte csodás módon nem nyilvánul, csakhamar készen vagyunk a végzetes ítélettel: „ennek az ifjúnak nincs hivatása, a papi vagy a szerzetesi pályára.”
Hogyan? Tehát csak oly kevésnek jutna osztályrészül a hivatás, kevesebbnek, mint ahányra Isten egyházának szüksége van? Miképp fér ez össze az isteni gondviseléssel s Jézusnak egyháza és a lelkek iránti lángoló szeretetével? Téves nézeteket akar a füzet eloszlatni, s azt a tiszta s világos meggyőződést kívánja mindenkiben megérlelni, hogy igenis bárkinek lehet magasabb hivatásra törekednie, anélkül, hogy erre valamely belső titkos sugallat, vagy ellenállhatatlan vonzalom ösztönözné. Sokan ugyanis ebben látják a hivatás szükséges jelét s feltételét, mely nélkül vakmerőség, sőt bűn volna egyházi pályára gondolni. Lehet, sőt hasznos és tanácsos a hivatásért imádkozni s azt az Istentől bárki meg is nyerheti, ha egyébként a hivatással járó kötelességek teljesítésére alkalmas.
A füzet felsorolja az előnyöket, melyekre számíthatunk, ha e tételt a gyakorlatba átvisszük. Ezután néhány gyakorlati esetet tárgyal, s két ellenvetésre ad feleletet. Végül a gyakori szentáldozásról, mint a hivatás ébresztésének s művelésének leghathatósabb eszközéről tájékoztat.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 751.665 Muller_Lajos_Ima_es_hivatas_1.pdf
DOC 438.784 Muller_Lajos_Ima_es_hivatas_1.doc
EPUB 305.924 Muller_Lajos_Ima_es_hivatas_1.epub
MOBI 355.155 Muller_Lajos_Ima_es_hivatas_1.mobi