Vencser László: Felelős szabadság PPEK szám: 55

„A változó társadalomban az egyháznak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy válaszaiban benne legyen az örök, változatlan Isten, de igehirdetése, megnyilatkozásai révén a mai emberhez szóljon, aki érthető szavakat, szerető szolgálatot vár” – írja a könyv szerzője, az erdélyi katolikus pap, Vencser László.
A könyv fejezetei tanulmányok, újságcikkek, erkölcsi témájú eligazítások, gazdasági vonatkozású mérlegelések, ünnepnapokhoz kötődő meditációk, zsinati reflexiók, a Márton Áron- és Jakab Antal-évfordulókhoz kapcsolódó megemlékezések, saját életrajzi visszaemlékezések és barátok alkalmi elismerő „méltatásai”. A mindegyikükben megjelenő „kulcsfogalmak” a felelősség, a szabadság, a pluralizmus, a közösség, a kihívás, a párbeszéd, a tervezés és – nem utolsó sorban – a személyes morális norma, a lelkiismeret.
Az írásokban megjelenik nemcsak korunk egyetemes egyházának, de azon belül az erdélyi egyháznak is sajátos lelki és anyagi vonatkozású gondjai, s ugyanakkor olyan mai kérdések is, mint az anyagi elszegényedésben előre mutató egészséges piacgazdálkodás (nem a korlátozhatatlan vadkapitalista piaci lökdösődés!) kínálta lehetőségek, a szekta-jelenséggel összefüggő kihívások, aztán meg a magyarság, a kereszténység, az európaiság figyelmen kívül nem hagyható kérdései-feleletei, a külföldre szakadt fajtestvérek sorsa és ehhez hasonlók.
Széles látókörű kitekintése és éles világlátása nyomán a nyugati és keleti világban egyformán járatos szerzőnek az az egyértelmű üzenete az Olvasó számára, hogy az elkövetkező időszakban mind a világban, mind az egyházban nem a hatalom s az uralkodás, hanem a szolidáris szolgálat lesz mindennél fontosabb.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.441.584 Vencser_Laszlo_Felelos_szabadsag_1.pdf
DOC 969.216 Vencser_Laszlo_Felelos_szabadsag_1.doc
EPUB 221.880 Vencser_Laszlo_Felelos_szabadsag_1.epub
MOBI 243.909 Vencser_Laszlo_Felelos_szabadsag_1.mobi