von den Driesch János: A mennyország aranykulcsa, vagyis a tökéletes bánat PPEK szám: 977

Lehmkuhl Ágoston jezsuita teológus ajánlása a füzethez:
Ezen művecske rendkívül fontos igazságot tárgyal, mely felől azonban a hívők általában nagyon tájékozatlanok; s e mellett oly tanulságosan és szívhez szóló hangon teszi azt, hogy e néhány lap, ami gyakorlati jelentőségét illeti, egész kötetekkel fölér.
Szent Alfonz sok egyéb közt írt egy könyvecskét az imáról, melyet az „Üdvösség nagy eszközé”-nek címezett s e könyvéről azt óhajtja, bár minden ember kezébe kerülne az, mivel üdvünk biztosítása ügyében oly fontos és hathatós eszközről tárgyal. Kissé más értelemben, de épp oly jogosan nevezhető az üdv nagy eszközének a tökéletes szeretet és bánat; sőt ez még közvetlenebb vonatkozásban áll örök üdvünkkel, mint általában véve, az imádság. Azért a jelen könyvecskét illetőleg is azon óhajomnak adok kifejezést, bár minden kézben láthatnám; mert meg vagyok győződve, hogy figyelmes olvasása és a bennfoglalt tanok gyakorlata igen sok léleknek megnyithatja a mennyország ajtaját, mely különben előttük örökre zárva maradna. Akik pedig a kegyelem állapotában élnek, örök boldogságuk biztosítására és gyarapítására tán nem is sejtett hatalmas eszközre találnak benne.
Nem volna szabad oly hívőnek akadni a világon, ki alapos oktatást nem nyert a tökéletes szeretet és bánat jelentőségteljes hatásairól; mert ezek kimondhatatlan fontosságúak mind saját, mind azoknak halálos óráján, akiknél az örökkévalóságba átköltözésükkor az ember esetleg jelen van. Bár senki se feledkeznék meg ez igazságról egészséges napjaiban; de még inkább a betegség és veszély idején kössük nyomatékkal szívére mindannak, ki ez igazságot elfeledte, vagy alaposan nem ismeri. Amiért is kívánom, hogy e művecske lehető széles körben terjedjen el, s nem kételkedem, hogy Isten bőséges áldása fogja kísérni.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 284.679 von_den_Driesch_Janos_A_mennyorszag_aranykulcsa_1.pdf
DOC 177.152 von_den_Driesch_Janos_A_mennyorszag_aranykulcsa_1.doc
EPUB 218.756 von_den_Driesch_Janos_A_mennyorszag_aranykulcsa_1.epub
MOBI 296.657 von_den_Driesch_Janos_A_mennyorszag_aranykulcsa_1.mobi