Miklóssy István: A magyarországi szabadkőművesség felforgató törekvései PPEK szám: 848

Az 1912-ben megjelent írás bevezetője: „Midőn a nagy nyilvánosság elé fordulok jelen dolgozatommal – állami és társadalmi életünk őréhez, dolgozatommal kettős célt tűztem ki magam elé.
Egyik célom az, hogy ... föltárjam azokat a mesterkedéseket, amelyekkel a magyarországi szabadkőművesség, minden „profán” magyar állampolgárt méltán megbotránkoztat.
Másik tulajdonképpeni főcélom pedig az, hogy az alvó keresztény magyarságot, a magyarországi szabadkőművességben rejlő nemzeti veszedelemmel szemben tettre serkentsem. Semmit sem tettünk még akkor, ha a veszedelmet csak éppen tudomásul vesszük! Hiszen, hogy a szabadkőművesség grasszálása, „állami és társadalmi rendünk” szándékolt „összerombolásáig” fejlődhetett, ennek a körülménynek ... éppen a magyar társadalom aluszékonysága az oka. Legyünk hát résen! Állami és társadalmi rendünk megóvása tetteket kíván immár a magyar társadalomtól!”
Az írás érinti a határszéli irredenta nemzetiségi szabadköműves páholyokat is. Az írás prófétai jellegű, nyolc évvel később következett be a trianoni katasztrófa...

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.097.111 Miklossy_Istvan_A_magyarorszagi_szabadkomuvesseg_felforgato_torekvesei_1.pdf
DOC 631.808 Miklossy_Istvan_A_magyarorszagi_szabadkomuvesseg_felforgato_torekvesei_1.doc
EPUB 279.181 Miklossy_Istvan_A_magyarorszagi_szabadkomuvesseg_felforgato_torekvesei_1.epub
MOBI 630.518 Miklossy_Istvan_A_magyarorszagi_szabadkomuvesseg_felforgato_torekvesei_1.mobi