Bolváry Pál: Rabláncon Krisztusért PPEK szám: 519

E könyv Bolváry Pál atya megpróbáltatásait írja le a kommunizmus terror-éveiben. Leírja ennek a csendes, szerény, de mindig határozott és meg nem hátráló pálos szerzetespapnak azokat az éveit, amikor ezer veszéllyel, rendőrséggel, besúgókkal, ávóval szemben állva is meghátrálás nélkül gondoskodott Krisztus szétszóratásra ítélt nyájáról, a rábízottakról, közülük is a jövendő reménységeiről, a fiatalokról. De az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a pálosok is nagy részben neki köszönhetik az 1990-es rendszerváltozás utáni újraéledésüket, hiszen Pál atya volt az, aki – megintcsak „föld alatt”, ezernyi aljas buktatóval szemben – szinte saját magát áldozva igyekezett biztosítani a rend folytonosságát, amennyiben új tagokat szervezett be és nevelt az egyházmegyei papság soraiból a fehér remete barátok közé. A ma már több helyen jelenlévő pálosok kicsiny, de az újrakezdéshez elengedhetetlenül szükséges derékhadát most ők alkotják.
Ez az eltökéltségtől fűtött tevékenység természetesen súlyos következményeket vont maga után, amelyekről a könyv sorai szólnak. A XX. század egészen tipikus, sokszor megismétlődő magyar papi sorsát mondják el. Sorra veszik mindazt az üldöztetést, megfélemlítést, nyomorúságot, egyszóval azt az egész kálváriát, amit egy hit- és nemzethű magyar szerzetespapnak el kellett szenvednie a „felszabadítóktól”, az őket szervilisen követő kiszolgálóktól, és az általuk képviselt ideológiától, ami az ember teljes megcsúfolása volt. Pedig a kommunisták „humanizmust” hirdettek, az embert legfőbb értéknek mondták. Egész mivoltuk azonban hangzatos szólamaik meggyalázása volt. Ezért a krisztusi értékek és küldetéstudat velük szembeni mindenáron való komolyan vevését igen nagyra kell értékelnünk.
Bolváry atya könyvecskéje több szempontból is fontos. Egyrészt azért, mert mint említi, maga Mindszenty bíboros kérte élete megpróbáltatásainak leírására, így gazdagítja a ma már egyre terjedelmesebb börtönirodalmat. Ez a rövidre szabott üzenet tanúságtétel a Krisztusért vállalt hősiességről. De vád is azok felé, akik elárulták az ezeréves Magyarországot és magyar kereszténységet. A ma fiataljainak, az utódoknak pedig eszményképül szolgál. Másrészt – a többi más hasonló témájú írás mellett – óva inti a mai szabad magyarságot, hogy az alább leírtakhoz hasonlók többé meg ne ismétlődhessenek az annyi szenvedést megélt hazai földön.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.226.456 Bolvary_Pal_Rablancon_Krisztusert_1.pdf
DOC 605.696 Bolvary_Pal_Rablancon_Krisztusert_1.doc
EPUB 398.641 Bolvary_Pal_Rablancon_Krisztusert_1.epub
MOBI 399.827 Bolvary_Pal_Rablancon_Krisztusert_1.mobi