Tower Vilmos: Kit vegyek el feleségül? PPEK szám: 552

Ismeretes, hogy manapság megrendítően és megszégyenítően sok a szerencsétlen, boldogtalan vagy ilyennek mondott házasság, az elhidegült, meglazult vagy felborult házassági kötelék. Rengeteg az ezzel kapcsolatos kínos csalódás, keserű kiábrándulás, lelkeket mérgező családi botrány, a döbbenetes számú válás, az asszonyok és férfiak csereberélése, a folyamatos többnejűség és többférjűség (successiv polygamia és polyandria).
Megesik, hogy a gyermeknek 3-4 apja vagy 3-4 anyja is van és már nem is tudja megállapítani, hogy melyik is az igazi szülője. Másszóval a szentségi házasság helyébe került a határidőre kötött és egyoldalúan felbontható, törvényes színezetű, de ponyva jellegű, váltakozó szeretkezés és szabad párosodás.
Ez se vallási, se nemzeti, se egyéni szempontból nem mehet így tovább! Mert pusztító, züllesztő, végzetes kárát vallják nemcsak a házastársak és gyermekeik, hanem Isten és a vallás ügye, az eszményiség és magának a nemzetnek, drága magyar hazánknak jelene és jövője is!
Ha kutatjuk, hogy mi ennek a sok elhibázott, boldogtalan házasságnak és rengeteg válásnak az oka, rádöbbenünk, hogy gyökere legtöbbször a házastársak helytelen megválasztásában van.
Idevág a nősülni óhajtó férfiban a kellő élet- és emberismeret hiánya, a meggondolatlanság, könnyelműség, az eljegyzés és házasság elhirtelenkedése, az érzékiség és szerelem észbontó elvakítása, a szépségnek vagy anyagi előnynek a nő jelleme fölé helyezése vagy kizárólagos értékelése, tehát a nő jellemtulajdonságainak semmibevevése, a vallási követelményeknek és szempontoknak háttérbeszorítása vagy teljes fitymátása, a jövendőbeliek egymás iránt való őszinteségének hiánya, a tudatlanság, járatlanság és így tovább.
Ezért határoztuk el, hogy a nősülni óhajtó férfiakat előre felvértezzük azokkal az ismeretekkel és tudnivalókkal, amelyek alkalmasak arra, hogy már házastársuk kiszemelése előtt jobban felnyithassák szemüket és necsak a szemre, színre, külsőségre, érzékiségre és szenvedélyre hallgassanak, hanem a távoljövőbe is tekintő, józan ész ítéletével és lelkiismeretük szavának meghallgatásával is mérlegelhessenek és dönthessenek.
A mai orvostudomány felismerte, hogy az emberi betegségek gyakoriságának csökkentését nem annyira gyógyszerekkel, vérsavókkal és műtőkéssel fogja elérni, mint inkább és elsősorban megelőző és elhárító gyógymóddal. Hasonlóképp a boldogtalan és szerencsétlen házasságok számát is nem annyira utólagos kezeléssel, törvényekkel és bírói ítéletekkel kell csökkenteni vagy gyógyítani, mint inkább és elsősorban megelőző, elhárító, tanító, felvilágosító, óvó útbaigazításokkal. Ez a jelen könyvnek is célja. (A könyv Előszavából)
E könyv 1943-ban jelent meg. Egy-ket megállapítását a mai korhoz kell igazítani, de az előzőeket olvasva a házasság akkori problémái – sajnos – a mai korunkra is igazak. A megoldások is időtállók...

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 718.135 Tower_Vilmos_Kit_vegyek_el_felesegul_1.pdf
DOC 688.640 Tower_Vilmos_Kit_vegyek_el_felesegul_1.doc
EPUB 208.776 Tower_Vilmos_Kit_vegyek_el_felesegul_1.epub
MOBI 251.686 Tower_Vilmos_Kit_vegyek_el_felesegul_1.mobi