Jálics Ferenc: Tanuljunk imádkozni PPEK szám: 522

Az ima aktuális téma. Nagy az érdeklődés iránta. Egyrészt tagadhatatlan, hogy sokan keresik a nekik megfelelő imamódot, másrészt viszont nem találnak megfelelő irányítást. A keresztény nép vágyik valami után, amit tanítómesterei még nem tudtak hozzáférhetően megfogalmazni. A könyv egyszerű és világos gyakorlati útbaigazítást ad az imához, a mai, hajszolt élet közepette is alkalmas imamódok által tanít az Istenhez közeledni. Összképet nyújt a különböző imaformákról, és minden imamód értékét és határát kifejti. Élete folyamán az ember mindegyiket alkalmazza. Ezek az imamódok a maguk idejében hasznosak, de egyikben sem szabad elakadni, hanem tovább kell haladni és növekedni. Az imában növekedni annyit jelent, hogy az Istennel egyre egyszerűbb, természetesebb és ezért sokkal mélyebb formában találkozunk.
Az ima, mint Istennel való kapcsolat, kétoldalú kezdeményezésen alapul. Egyrészt emberi tevékenység, másrészt isteni. A találkozás Istennel nem pusztán emberi erőfeszítés, mert az Isten megelőzi és fenntartja. Az Isten gyakran behatol az emberek életébe, és rövid idő alatt megvalósítja azt, amit emberi erőfeszítés nem volt képes elérni. Más alkalommal elrejtőzik, és hagy minket eredménytelenül keresni. Ebben a könyvben nem az Isten tevékenységéről van szó, hanem arra figyelünk, hogy milyen legyen az ember magatartása Isten keresésében.
Az első hét fejezetben kifejti az imádkozás különböző módozatait. A nyolcadik ezekre visszatérve közösségi formájukat szemlélteti. A kilencedik fejezet érint néhány általános nehézséget és utal arra, hogyan lehet velük megküzdeni. A tizedik arról szól, hogy az életnek kell imává válnia. A végső meggondolások pedig arra vonatkoznak, milyen helyet kellene az imának a jövő társadalmában elfoglalni.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 452.299 Jalics_Ferenc_Tanuljunk_imadkozni_1.pdf
DOC 460.800 Jalics_Ferenc_Tanuljunk_imadkozni_1.doc
EPUB 117.902 Jalics_Ferenc_Tanuljunk_imadkozni_1.epub
MOBI 165.240 Jalics_Ferenc_Tanuljunk_imadkozni_1.mobi