Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek I. (1877–1918) PPEK szám: 314

A könyv Prohászka Ottokár püspök Naplójegyzeteinek első kötete, amely az 1877-1918 éveket tartalmazza.
A szerkesztők előszavából: „Két évvel Prohászka Ottokár halála után, 1929-ben Schütz Antal, az Összegyűjtött munkák 25 kötetének kiadója, két kötetben közzétette a fehérvári püspök naplójegyzeteinek jó részét, Soliloquia címmel. Nem az összes naplót, mivel akkor nem állt rendelkezésére minden kézirat (egyeseket később fedeztek fel Némethy Ernő hagyatékában); ezenkívül Schütz úgy vélte, hogy a bizalmas részleteket el kell hagynia.
Most, hogy újra szabadon elindulhatott »Prohászka ébresztése«, egyik legsürgősebb feladatunknak azt tartottuk, hogy a kutatók számára közzétegyük Prohászka összes naplójegyzetét. Prohászka feljegyzéseit nem szánta ugyan a nagyközönségnek, mégis felbecsülhetetlen forrást jelentenek a naplók (a még feldolgozatlan levelekkel együtt) ahhoz, hogy megrajzolhassuk a nagy püspök teljes portréját, betekinthessünk a misztikus »belső várkastélyába«.
Hangsúlyozzuk Schütz Antallal: A naplójegyzetek elsősorban a misztikus Prohászka lelkébe nyújtanak betekintést. Főleg az Eucharisztia iránti áhítata fejeződik ki itt, miként elmélkedéseiben és a befejezetlenül maradt Élet Kenyeré-ben. Hála Istennek, a világegyház misztikusainak csodálatos tanúságtételéből nem hiányzik a »vox hungarica« sem.”
Az itt publikált háromkötetes naplójegyzetek újabb kiadását lásd a Könyvtár 800-as tétele alatt.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 4.089.189 Prohaszka_Ottokar_Naplojegyzetek_I_1.pdf
DOC 7.099.392 Prohaszka_Ottokar_Naplojegyzetek_I_1.doc
EPUB 1.867.303 Prohaszka_Ottokar_Naplojegyzetek_I_1.epub
MOBI 2.145.534 Prohaszka_Ottokar_Naplojegyzetek_I_1.mobi