Gál Ferenc: A kinyilatkoztatás fényében PPEK szám: 497

A zsinat óta a legtöbb nyelvterületen igyekeznek szerkeszteni olyan katekizmust, amely a felnőttek számára a mai igényeknek megfelelően összefoglalja hitünk tanítását és körvonalazza a belőle fakadó vallásos magatartást. A hit területén természetesen ma is érvényes a megállapítás, hogy nem állhatunk elő új tételekkel, hanem azt kell tovább adnunk, amit ránk hagyományoztak. Az előadás módjában, a tételek életszerű megközelítésében azonban mindig kereshetünk és találhatunk új utakat. Ezért a régi katekizmusokkal szemben szükségesnek tartottuk, hogy ne egyszerűen határozatokat, megállapításokat és parancsokat soroljunk fel, hanem térjünk vissza ahhoz a módszerhez, amelyet a kinyilatkoztató Isten alkalmazott. Pál apostol már az athéniek figyelmét felhívta arra, hogy Isten a teremtésben és az üdvtörténetben jeleket adott az embernek. Ezek alapján elvárja, hogy „keressék és tapogatózzanak utána, amíg megtalálják”. Számunkra a nagy jel Jézus Krisztus, akiben Isten személyesen megmutatkozott, s aki egyházat alapított, hogy azon keresztül jelenlétét állandósítsa. Krisztus úgy viselkedett, mint mester, mint tanító s apostolait is azért küldte, hogy tegyék tanítványaivá az embereket. A mester az igazság megismerésére akarja elvezetni tanítványát, azért személyes kapcsolatban, párbeszédben marad vele. A tanítványnak joga van kérdezni és nehézségeit előadni. Sőt, ha így viselkedik, abban a szándék komolyságát és a nagykorúság jelét kell látnunk.
Krisztus azonban nemcsak tanító, nemcsak a kinyilatkoztatás közvetítője, hanem egyben tartalma is. Ő maga a hitünk tárgya, amennyiben „vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért feltámadt” (Róm 4,25). Benne nemcsak azt szemléljük, hogy ki akart lenni az Isten a mi számunkra, hanem azt is, hogy mivé akar tenni bennünket. A vallásos életnek éppen ez az igazi problémája. Krisztus alakjából megtanuljuk, hogy Isten ereje és irgalma egészen átjárja világunkat, továbbá, hogy az ő akaratából egészen el vagyunk kötelezve egymásnak. Ebből a két igazságból táplálkozik a remény és az élet iránti felelősség. Ezért a könyv középpontjában a feltámadt Krisztus áll, a Megváltó, hogy nála erősítsük reményünket, és tőle tanuljuk meg egymás iránti kötelességeinket.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.370.196 Gal_Ferenc_A_kinyilatkoztatas_fenyeben_1.pdf
DOC 1.543.680 Gal_Ferenc_A_kinyilatkoztatas_fenyeben_1.doc
EPUB 476.379 Gal_Ferenc_A_kinyilatkoztatas_fenyeben_1.epub
MOBI 569.916 Gal_Ferenc_A_kinyilatkoztatas_fenyeben_1.mobi