XIII. Leó pápa Õ Szentségének apostoli körlevele a szabadkőművességről PPEK szám: 846

A füzet XIII. Leó pápa Humanum Genus című körlevelét tartalmazza a szabadkőművességről (írta 1884-ben), melyben több megelőző pápa enciklikáihoz hasonlóan elítéli a szervezetet és megtiltja a katolikusoknak a csatlakozást. Többek között ezt mondja: „Bármi történjék is, tisztelendő testvérek, ezen súlyos és általánosan elterjedt bajjal szemben a mi kötelességünk gondosan kutatni a gyógyszereket. És mivel meg vagyunk győződve, hogy a legjobb és legalkalmasabb gyógyszer isteni vallásunk hatalmában rejlik, melyet a szabadkőművesek annál inkább gyűlölnek, mentől inkább irtóznak tőle, azért azt hisszük, hogy ez a legelső védszer a közös ellenséggel szemben. Ennélfogva a mit elődeink, a római pápák a szabadkőművesek célzatai- és törekvéseinek megakadályozására határoztak, amiket az ő társulataiktól való őrizkedés és tartózkodás céljából szentesítettek, mindazokat mi is egyenkint és összesen jóváhagyjuk és apostoli tekintélyünkkel megerősítjük. Mindenekfölött pedig bízván a keresztények engedelmességében, mindenkit saját üdvösségére kérünk, hogy vallásbeli kötelességének tekintse hajszálnyira sem távozni azoktól, miket az apostoli szentszék ez ügyben előír.”

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 384.751 XIII_Leo_apostoli_korlevele_a_szabadkomuvessegrol_1.pdf
DOC 292.352 XIII_Leo_apostoli_korlevele_a_szabadkomuvessegrol_1.doc
EPUB 62.659 XIII_Leo_apostoli_korlevele_a_szabadkomuvessegrol_1.epub
MOBI 156.242 XIII_Leo_apostoli_korlevele_a_szabadkomuvessegrol_1.mobi