Bangha Béla: Nagy kérdések útján. Gondolatok a világnézeti kérdésről PPEK szám: 449

A mű a legnagyobb kérdések rengetegében mutat utat. A legnagyobbakéban, amelyeket az emberi értelem ismer: hit és hitetlenség; a hit alapjai; természet és természetfelettiség; a kereszténység lényege; hol a kereszténység?; kereszténység és társadalom; katolicizmus és társadalom; katolicizmus és nemzet; „város a hegyen”. Bangha Béla, a kiváló író, hitvédő évtizedes tanulmányai és eszmélődései eredményét mutatja be sűrített és felelősségteljes formában. Azzal a céllal, hogy a tagadás propagandájának hallatlan pusztításai után az Olvasó is tisztán lássa a mi diadalmas keresztény világnézetünket és katolikus hitünket. Ez az oktató és hitvédő remekmű egyúttal fegyvert (azaz érveket) is biztosít nekünk a mai liberális, istentagadó világban.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
bbnagy01.hlp 172.132 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
bbnagy01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
bbnagy01.txt 215.318 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.