Erőss Alfréd: Scheeben és Prohászka, két modern misztikus PPEK szám: 1095

Erőss Alfréd (1909-1950) cikke a német Matthias Joseph Scheeben és a magyar Prohászka Ottokár alakját hasonlítja össze. Ha mélyebbre tekintünk mindkettő lelkületébe, csodálatos párhuzamokkal találkozunk. E párhuzamok egy közös kiindulópontból futnak ki: a közös iskola, a közös nevelés, a közös élmények kapcsolták össze kezdettől fogva életútjukat a Collegium Germanicum-Hungaricumban. Iskolájuk után is sok hasonlóság jelentkezik életútjukon.

„Scheeben e századnak egyik legkiválóbb dogmatikusa ... Zseniális, mélyeszű, misztikus, kontemplatív hajlandóságú, tudós és spekulatív teológus volt, kinek dogmatikája a század teológiájának egyik kiváló dísze és nevezetessége.” - írja Scheebenről Prohászka a Magyar Sionban.

A küldetésében, élethivatásában s életszentségében oly rokonlelkű Scheeben és Prohászka elválaszthatatlanul találkozik a krisztusi misztikában. Két nagy lélek, két modern misztikus lelke ragyog föl előttünk, modern misztikusoké a szó legtisztább értelmében. Hacsak ebben az egyben volnának hasonlóak egymáshoz, már elég ok volna rá, hogy párhuzamot vonjunk életútjuk között. Amint azonban látjuk, sokoldalú s harmonikus zsenialitásuk sugárkévéjében a párhuzamok egész raja szövődik lélektől-lélekhez. S összhangzatos, átfogó teljességükkel minden igaz zarándok előtt fényszóró és eszmény Scheeben és Prohászka szelleme.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 623.496 Eross_Alfred_Scheeben_es_Prohaszka_ket_modern_misztikus_1.pdf
DOC 445.952 Eross_Alfred_Scheeben_es_Prohaszka_ket_modern_misztikus_1.doc
EPUB 120.110 Eross_Alfred_Scheeben_es_Prohaszka_ket_modern_misztikus_1.epub
MOBI 376.997 Eross_Alfred_Scheeben_es_Prohaszka_ket_modern_misztikus_1.mobi