Szaplonczay György: Görög katolikus hittankönyvsorozat PPEK szám: 49

Ez a program az általános iskola 1-8. osztályosainak nyújt hittankönyvet, két, az elsőáldozásra felkészítő és az iskolát elhagyók útravalójául szolgáló, függelékkel. Az egyes kötetek címe:
(1) A hitünk alapjai
(2) Jézus Krisztus Istennek egyszülött Fia és Igéje igaz Isten igaz Istentől
(3) Keresztény életünk forrása a liturgia
Felkészülés az első gyónásra és áldozásra (függelék)
(4) Képek az egyház életéből
(5) Ószövetségi történetek
(6) Jézus Krisztus isteni tanítása
(7) Keresztény életünk forrása a liturgia
(8) Egyháztörténelem
Útravaló (függelék)
Minden könyv 30 leckéből áll. Minden lecke végén feladatlap található, amellyel a tanár írásban feleltetheti a tanulókat, és amelyet a tanulók maguk is használhatnak tudásuk ellenőrzésére. Minden könyv végén kérdés-felelet formájú összefoglalás ismétli át az egész évi anyagot.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
gkhitt01.hlp 933.884 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
gkhitt01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
gkhitt01.txt 767.606 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.