Müller Lajos: Az Oltáriszentség PPEK szám: 717

Az Eucharisztia a kereszténység legmélységesebb s magasztosabb misztériuma. "Minden szentségek szentsége, minden szerelmek szerelme" (Szent Bernát). "A kegyesség szentsége, az egység központja, a szeretet köteléke". (Szent Ágoston) A teremtés nagy műve itt kapcsolódik -- mondhatnók -- az Istenember személye által a Teremtőbe; a megtestesülés itt nyúlik ki és folytatódik a világ végéig. Az Egyháznak itt dobog szíve. Az Eucharisztia "a szeretet köteléke". Az Eucharisztia az emberiség legfőbb kincse, mely a kis földgolyót a nagy világegyetem erkölcsi középpontjává avatja. Vakítóbb fény árad az Eucharisztiát hordó földről a mindenségbe, mint aminővel a nap bolygóit elárasztja.
Az Eucharisztia a vallásos életnek, minden életnek, sőt magának a létnek gócpontja. Az igazi vallás a jelen világrendben nála nélkül elgondolhatatlan. A vallás célja ugyanis Isten megdicsőítése s a lelkek megszentelése. Ámde az Eucharisztia mint áldozat, a legistenibb, utolérhetetlen tökéletességű áldozat, amelyben az Isten által létesített vallás zenitjét éri el. És mint lelki táplálék a lelkek megszentelésének legfontosabb eszköze, amely nélkül rendes körülmények között a megszentelő malasztot fenntartani s gyarapítani nem lehet. Nagy, kifejezetlenül nagy tehát az Eucharisztia jelentősége a világra s minden emberre külön-külön.
A könyv tárgyalja Jézus Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben, azután az Eucharisztiát mint szentséget és végül az Eucharisztiát mint áldozatot.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 713.058 Muller_Lajos_Az_Oltariszentseg_1.pdf
DOC 821.760 Muller_Lajos_Az_Oltariszentseg_1.doc
EPUB 317.706 Muller_Lajos_Az_Oltariszentseg_1.epub
MOBI 381.362 Muller_Lajos_Az_Oltariszentseg_1.mobi