Báthory Nándorné: Asszonyi életművészet PPEK szám: 614

Prohászka Ottokár püspök előszavából: Van már sok művésznőnk, de a női életművészet körül a kontárság a divat. Életkontár van légió! Ezeken kellene segítenünk. Ennek az elvesztegetett asszonyi életnek segítségére siet ez a könyv is, melyet egy frisskedélyű, melegszívű asszony írt, aki segíteni akar nem emancipációval, nem tudománnyal s paragrafusokkal, hanem lélekkel, életművészettel.
Ismeri az asszonyfajtát, tudja, hogy hősök tudnak lenni a türelemben, de egyet nem bírnak el, a lelketlenséget, s éppen ebből van már annyi, hogy a modern asszony betege lesz neki. Zsur, ozsonna, kis és nagy kalap nem segít rajta, csak lélek segíthetne rajta, azért íródott hát meg ez a könyv, s megírta azt valaki, aki szintén szenvedett a kontárságtól, s azután rájött a művészetre, s el is gondolta s meg is tapasztalta azt.
Köszönjük a jó gondolatot, hogy önmagából, hol e művészetnek csendes műtermet nyitott, a világ elé lépett, s hogy azt úgy eltalálta, oly egyszerűen, oly magától értetődő s természetes módon. Már ez a természetes mód is csupa művészet, s viszont ez a művészet nála csupa természet, s így van ez jól, mert aki mást életművészetre akar nevelni, annak magát ezt a művészetet természetévé kell változtatnia. Attól lesz az írás oly meleg, mert annyira természetes, s attól lesz az érzés oly friss, mint mely a szív gyökeréből fakadt.
Kívánatos, hogy főleg a nem-művészek olvassák e könyvet; azok kik a köznapi életben hamar kifáradnak, s nem látnak rajta varázst és szépséget; s hogy olvassák úgy, hogy az életkontárságtól az életművészethez forduljanak. A természet azért adta az életet, hogy művészei legyünk. Adja Isten, hogy ez a művészet divat, s e művészekből légió legyen!

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 678.363 Bathory_Nandorne_Asszonyi_eletmuveszet_1.pdf
DOC 545.280 Bathory_Nandorne_Asszonyi_eletmuveszet_1.doc
EPUB 176.203 Bathory_Nandorne_Asszonyi_eletmuveszet_1.epub
MOBI 231.891 Bathory_Nandorne_Asszonyi_eletmuveszet_1.mobi