Freppel Károly Emil: Az 1789-iki franczia forradalom századik évfordulójára PPEK szám: 699

A szerző, ki francia püspök, a francia forradalom százéves évfordulójára írta művét. Nem ünnepel, hanem vizsgálat alá veszi a forradalmat történelmi távlatból. A könyv előszavában ezt írja:
"Mit csinált a forradalom Franciaországból? Volt e képes 100 év alatt csak egy kérdést is megoldani azokból, amelyeket mindjárt kezdetben maga elé tűzött, s honnét e tehetetlenség? vajon lehet e neki csak egyet is köszönni a polgári, politikai és társadalmi téren egy évszázad alatt létrejött okos és ésszerű reformok közül -- avagy talán eme reformokat nélküle sokkal bölcsebben, méltányosabban és biztosabban lehetett volna keresztül vinni? Megvalósította e a szabadság, egyenlőség és testvériség elveit, vagy pedig a neki sajátos formák alatt zsarnokságot és pártgyűlöletet szült? Hízeleghet-e magának azzal, hogy akár a tudomány előbbrevitelében, akár a munkások sorsának javításában neki is van része? s ellenkezőleg nem ő fonja-e nagy részben az újkor legnagyobb ostorát, a határt és szünetet nem ismerő: militarizmust? S miként van az, hogy a polgáriasult nemzetek, ahelyett, hogy példája után indulnának, mindinkább elfordulnak tőle? ... Meg fogunk győződni, hogy a francia forradalom nem jótéteménynek, hanem az emberi nem történetében följegyzett leggyászosabb események egyikének tekintendő."
A történelemórákon nem ezt tanították és tanítják még ma sem...

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 846.578 Freppel_Karoly_Az_1789_iki_franczia_forradalom_szazadik_evfordulojara_1.pdf
DOC 580.608 Freppel_Karoly_Az_1789_iki_franczia_forradalom_szazadik_evfordulojara_1.doc
EPUB 292.943 Freppel_Karoly_Az_1789_iki_franczia_forradalom_szazadik_evfordulojara_1.epub
MOBI 337.997 Freppel_Karoly_Az_1789_iki_franczia_forradalom_szazadik_evfordulojara_1.mobi