Kalazanci Szent József zsolozsmája PPEK szám: 114

Ez a papi zsolozsma mintájára készült ájtatosság a régi magyar piarista diákok szokásos imádsága volt. Legrégibb szövegét a pozsony-szentgyörgyi gimnázium adta ki 1779-ben. A program tartalmazza a latin eredetit és annak fordítását.
Kedves piarista diák, újítsd fel ezt a hagyományt és Te is imádkozd ezt a zsolozsmát!
A. M. P. I.
(Ad Maius Pietatis Incrementum. – A pietás nagyobb gyarapodására.)

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
kjzsol01.hlp 75.308 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
kjzsol01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
kjzsol01.txt 59.426 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.