Büttner Ferenc: Lumen Christi (Krisztus világossága) PPEK szám: 502

A mai életnek szennyes hullámai oly sok fájdalmat és küzdelmet sodornak utunkba. Mennyi keserű könny homályosítja el látásunkat, mennyi csalódás fokozza le életerőnket, mennyi fájó bánat üli meg lelkünket, mennyi reménytelenség keseríti szívünket, mennyi hitványság, gonoszság és igazságtalanság gyötri életünket! Hát nem lesz már sohase napsugár az ember földi életében? Nem lesz többé tavasza földi életünknek?
Lesz újra napsugár a földi életben, ha Krisztus világossága fogja azt újra beragyogni. Lesz újra tavasza életünknek, ha a Krisztusi szeretet fogja azt újra éltetni. Más fénytől hiába várunk világosságot, új tavaszt életünkbe. Ezt a krisztusi világosságot szeretné kigyújtani lelkünkben e kis könyvecske. Tolle, lege! Vedd és olvasd, és Krisztus világossága világítsa be lelkedet.
A könyv elmélkedései a Vízkereszt szentmiséjére épülnek.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 296.490 Buttner_Ferenc_Lumen_Christi_1.pdf
DOC 158.208 Buttner_Ferenc_Lumen_Christi_1.doc
EPUB 59.148 Buttner_Ferenc_Lumen_Christi_1.epub
MOBI 73.550 Buttner_Ferenc_Lumen_Christi_1.mobi