Béky Gellért - Kővári Károly: Reménytelen dolgok szentjei PPEK szám: 644

Ez a mű három olyan szentnek az életét ismerteti, akik a 15. században éltek, de akiknek példája még ötszáz év múlva is időszerű és követhető: Szent Janka, Szent Rita és Flüei Szent Miklós.
Szent Ritát és Szent Miklóst a nép már régóta szentként tisztelte, s tiszteletüket is régóta jóváhagyta már az Egyház, hivatalos szenttéavatásukra azonban csak a XX. században került sor.
A harmadik szent boldoggá és szenttéavatására is csak a XX. században került sor. Szent Jankát egyesek tévesen vértanúnak tartják, mert máglyán halt meg. Halálát azonban politikai ellentétek okozták, s az ellene lefolytatott egyházi per kétszínűségen alapult, s annak döntését az Egyház meg is semmisítette. Szent Jankát az Egyház szűzként tiszteli.
Mindhárom Szent valami emberileg "reménytelen" dolgot valósított meg. Szent Janka hadvezérként diadalra segítette a francia trónörökös seregét, és megmentette hazáját az ellenségtől. Szent Rita nemcsak követni tudta reménytelennek ítélt szerzetesi hivatását, hanem közbenjárásával sok más reménytelennek látszó esetben is segített. Szent Miklós pedig miután reménytelennek látszott, hogy remeteként élhessen, mégis megvalósította ezt, tízpercnyi távolságban családi háza közelében, s táplálék nélkül élt évtizedeken keresztül. Ezekben inkább csak csodálhatjuk őket, de sok egyébben követhetjük is példájukat.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 720.356 Beky_Gellert_Kovari_Karoly_Remenytelen_dolgok_szentjei_1.pdf
DOC 410.624 Beky_Gellert_Kovari_Karoly_Remenytelen_dolgok_szentjei_1.doc
EPUB 231.853 Beky_Gellert_Kovari_Karoly_Remenytelen_dolgok_szentjei_1.epub
MOBI 259.698 Beky_Gellert_Kovari_Karoly_Remenytelen_dolgok_szentjei_1.mobi