Az Oltáriszentség csodái PPEK szám: 1108

Oltáriszentség! Ezt a legszentebb szót csak nagyon mély alázattal, szinte csak térden állva szabad kimondani. Az Oltáriszentség egész hitéletünk központja, az Oltáriszentségbe vetett hit tartja össze és teszi erőssé katolicizmusunkat. Az Oltáriszentség hitünk ragyogó Napja, mely melegít, éltet, világít.
Don Bosco Szent Jánosnak 1862-ben volt egy látomása az Egyházról. A széles tengeren nagy hajót látott, az Egyház hajóját, melyet minden oldalról támadásra készen álló hajók serege vett körül. A végtelen tenger közepén, egymástól kis távolságra, két oszlop emelkedik az égnek. Egyiken a Szent Szűz szobra áll, aki a Keresztények Segítsége, a másik, sokkal magasabb és erősebb oszlopon a Szentostya ragyog, alatta hatalmas betűkkel a felírás: a Hívők Üdvössége.
Az Egyház hajóját a heves támadás ellenére sikerül a Pápának bekormányoznia e két oszlop közé, és ekkor minden ellenséges hajó elmenekül, s egymásba futva elsüllyed. Az Egyház hatalmas hajójához hűséges kisebb hajók pedig szintén befutnak a két oszlop közé, és horgonyt vetve ott maradnak biztonságban a Pápa főhajójával együtt. A tengeren nagy nyugalom árad szét.
Igen, az Oltáriszentség az az Erős Oszlop, mely megvéd minden vihartól, és melynek árnyékában győzünk és nyugalmat találunk.
E könyv néhány csodát ír le röviden, melyek az évszázadok folyamán az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztus valóságos jelenlétét bizonyítják. Ha hisszük a Szentírás csodáit, semmi nehézségünk sem lehet hinni ezekben a csodákban is, melyekkel Isten az elmúlt kétezer év alatt mutatta meg hatalmát és szeretetét irántunk, vagy sújtott le a gonosz, elvetemült emberekre.
Annak, aki hisz az Oltáriszentségben, nincsen szüksége arra, hogy csodákkal erősítse hitét. De sokan meginogtak, kételkedtek, vagy szentségtörést követtek el. Ilyenkor Isten néha csodát tett, hogy megerősítse a kételkedők hitét, vagy megbüntesse a szentségtörőket, s ezeknek a csodáknak emlékezetben tartásával segítse az utókort is.
Egy magyar bencés pap mondta, hogy soha semmi annyira meg nem erősítette hitét az Oltáriszentségben, mint mikor azt hallotta, hogy Párizsban egy ellopott Szentostyát gombostűkkel szurkáltak, mert – mint mondotta – ennyire gyűlölni csak élőt lehet.
Ez a kis könyv még jobban megerősíti hitünket, szeretetünket az Oltáriszentség iránt, és remélhetőleg még nagyobb buzgósággal, alázattal és öntudatosabban végezzük ezentúl szentáldozásainkat, szentséglátogatásainkat és szentségimádásainkat.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.124.856 Az_Oltariszentseg_csodai_1.pdf
DOC 616.960 Az_Oltariszentseg_csodai_1.doc
EPUB 170.151 Az_Oltariszentseg_csodai_1.epub
MOBI 132.315 Az_Oltariszentseg_csodai_1.mobi