Wibbelt Ágoston: Vigasztalások könyve a halálról PPEK szám: 708

A szerző így ír a bevezetőben:
"Könyvet írok a halálról, de vigasztaló könyvet. Annyian vándorolnak át az életen és mindannyian a halálba mennek. Mégis mily kevésnek van bátorsága, hogy szembenézzen a halállal. Ó, ti szegény fáradt lelkek, akik eltikkadtatok a porban, ti sebzett lelkek, akiket durva kézzel vert meg az élet, ti megkínzott lelkek, akik alig-alig éltek s meghalni nem tudtok, nektek ajándékozom elsősorban e könyvecskémet, hadd legyen egy-egy csepp balzsam sebetekre, bot kezetekbe, mert vigasztalást akar hozni számotokra. Az élet oly keveset adott nektek és mégis rettegtek a haláltól. Igaz, a halál félelmetes, a lefátyolozott rettenetesség, a sötétség, sötétebb az élet és a szenvedés minden homályánál. Ez igaz és nem is akarom kendőzni vagy felcicomázni, de minden borzasztóságában és félelmetességében van világosság és vigasztalás, csak mélyre van rejtve. Jer, keressük!
Ti pedig, akik erőtök tudatában s boldogságtok közepette kedvvel csüngtök az életen, akik örvendeztek, hogy új kiindulásokra feszíthetitek meg izmaitokat, ne vessétek el e könyvet. Nem akarja az életet ócsárolni és letagadni, hanem mindenek felett igazán értékelni; az életnek akarja odaítélni a győzelmi pálmát a halál felett. Vegyétek és olvassátok! Ez a halálról beszélő könyv örömet és bátorságot hirdet az élethez."

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 991.186 Wibbelt_Agoston_Vigasztalasok_konyve_a_halalrol_1.pdf
DOC 1.782.784 Wibbelt_Agoston_Vigasztalasok_konyve_a_halalrol_1.doc
EPUB 660.607 Wibbelt_Agoston_Vigasztalasok_konyve_a_halalrol_1.epub
MOBI 905.630 Wibbelt_Agoston_Vigasztalasok_konyve_a_halalrol_1.mobi