Platz Bonifác: Az áhítat könyve keresztény katholikusok számára (imakönyv) PPEK szám: 892

Az imakönyv bevezetőjéből: „Az imádság a lélek szárnyalása Istenhez. Midőn az imádkozó lélek Isten színe elé helyezkedik és Istennek végtelen felségét és örök mindentudását látva, a maga csekélységét megismeri: akkor tudatára ébred saját segélyreszorultságának és szükségét érzi, hogy Isten kegyes atyai irgalmához forduljon. Ily fölemelkedéshez azonban szükséges, hogy az imádkozó lélek a földi gondolatoktól megváljék. Aki Istennel foglalkozik, arra nézve meg kell szűnnie a földi végességnek; mert a végtelen felségű Isten csak akkor közelíthető meg, ha a lélek gondolata, vágyódása, szeretete egyedül csak őreá irányul.
Tehát keresztény lélek! Ha imádkozol, tudnod kell, hogy az örök felségű Isten színe elé járulsz; érezned kell, hogy az ő mindentudása lelkednek összes rejtekeit látja; tudnod kell, hogy a legszentebb Istenhez csak a tiszta és megtört szív fohásza jut el; de azt is tudnod kell, hogy csak akkor imádkozol jól és igazán, ha Istennek szent és imádandó akaratában teljes odaadással megnyugszol. Mert az alázatosság, saját méltatlanságunk megismerése az imádságnak első alapja és föltétele. Azt mondja a Zsoltáros: Az Úr az alázatosak imádságát tekintetbe veszi és nem veti meg azok könyörgését!
Imádja e könyvnek minden betűje a kegyelmek Adóját; imádja és magasztalja az Úr Jézus szentséges Szívét! Szolgáljon e könyv lelki épülésére mindazoknak, kik az igaz hit igazságai által keresnek lelki vigasztalást és a keresztényi erényekben való haladást.”

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.549.980 Platz_Bonifac_Ahitat_konyve_1.pdf
DOC 1.435.136 Platz_Bonifac_Ahitat_konyve_1.doc
EPUB 564.761 Platz_Bonifac_Ahitat_konyve_1.epub
MOBI 642.007 Platz_Bonifac_Ahitat_konyve_1.mobi