Kovács Sándor: Így lépj az oltár elé! Beszélgetések a házasságról PPEK szám: 783

A házasság szent frigyét, mely az ókorban sárbahullott, Krisztus emelte fel a vér és a féktelen ösztön szennyéből és helyezte Isten-tervezte szentségi fényébe. A házasság szentség és nem időre kötött, felmondható, profán szerződés. Seholsem nyilatkozik meg akkora ellentét Krisztus felfogása és a világ gondolkodása között, mint éppen ennél a pontnál.
Az Egyház küzd Isten parancsára a válások, az egyke, a tisztességes külszín leple alá bujtatott egyéb kilengések ellen, amelyek a fékevesztett irodalom hasábjain, erkölcstelen színházak kulisszái közül, léha mozik vásznairól, lelkiismeretlen kezek plakátjairól áradnak pusztító hatással népünkre; s a liberális kor egy elhibázott törvényétől bátorítva mérgezi a közfelfogást.
Az itt következő beszélgetésekben elibénk tárulnak Isten gondolatai a házasságról, s szakértő kéz rámutat annak a világnézetnek szomorú következményeire, amely a házasságban elködösíteni akarja a kötelességek meglátását, s amely csak az ösztönös ember szemével néz mindent.
A könyv egy-két figyelmeztető állítása a család és a nemzet viszonyáról:
Rájöttek, hogy békés és boldog haladásnak, emberi közösségek nyugodt és biztos együttélésének minden becsülést és magasztalást megérdemlő alapja a család, s hogy a család ereje a nemzet ereje, a család gyengülése a nemzet sorvadása: aki védi a családot, a nemzetet védi, s aki zülleszti a családot, sírt ás a nemzetnek.
Egy nemzetnek kell zokognia azon a fájdalmas valóságon, hogy nálunk is vannak már nagyszámmal falvak és városok, ahol a temető nem a falvak és a városok alatt kezdődik, mint volt régente, hanem – az anyák méhénél.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 778.705 Kovacs_Sandor_Igy_lepj_az_oltar_ele_1.pdf
DOC 551.936 Kovacs_Sandor_Igy_lepj_az_oltar_ele_1.doc
EPUB 275.658 Kovacs_Sandor_Igy_lepj_az_oltar_ele_1.epub
MOBI 609.154 Kovacs_Sandor_Igy_lepj_az_oltar_ele_1.mobi