Brückner Ákos Előd: Krisztus sokféleképpen él bennünk PPEK szám: 559

Ez az interjúkötet Brückner Ákos Előd ciszterci szerzetes, Szentimreváros plébánosa 75. születésnapja alkalmával készült. A mai világban az őszinte szónak, a tiszta beszédnek, nemcsak hiánya, de nagy ereje is van. Brückner atya életútjával ezt példázta, s emellett tesz hitet ebben a könyvben is. Sokak által közismert, hogy a ciszterciek életszentsége az ora et labora elhivatottságára épül. S valóban: elődeink imádkozni és dolgozni tanítottak, ezért jöttek már a XII. században Magyarországra, és aligha kétséges, ez lehet a legfontosabb iránytű mai világunkban is. A vállalás azonban soha sem könnyű, a hit felé fordulás, Jézus követése, minden korban megpróbáltatásokkal teljes, hiszen maga a Megváltó is ezt tanítja nekünk.
Az a felismerés tehát, ami ennek könyvnek címében is rejlik, hogy Krisztus sokféleképpen él bennünk, örökérvényű, melyet elődeinktől kaptunk, de ma a legfontosabbak egyike, mert a tanítás egyetemességében keresi az ember útját, és jelöli ki azok feladatát, akik hivatásukból fakadóan útravalót adhatnak. Szent Bernát szavait felidézve: "Taníts gyengéden, bölcsen és bátran szeretni". Ennek szellemisége hatja át ezt az interjúkötetet is, Isten igéjét hirdetve, jóakaratúan, minden emberhez szólva. (Dr. Zakar Ferenc Polikárp O. Cist. zirci főapát)

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 801.614 Bruckner_Akos_Elod_Krisztus_sokfelekeppen_el_bennunk_1.pdf
DOC 710.656 Bruckner_Akos_Elod_Krisztus_sokfelekeppen_el_bennunk_1.doc
EPUB 231.906 Bruckner_Akos_Elod_Krisztus_sokfelekeppen_el_bennunk_1.epub
MOBI 312.376 Bruckner_Akos_Elod_Krisztus_sokfelekeppen_el_bennunk_1.mobi