Vass Péter (össz.): Prohászka Ottokár szociális tanítása PPEK szám: 573

Ez a publikáció Prohászka Ottokártól vett idézetekkel mutatja be a nagy püspök szociális, társadalmi tanítását. Ő nemcsak hirdette, hanem a gyakorlatban meg is valósította az evangélium tanítását. Védte a szegényeket és a magyar népet. Egész életében hű maradt kisdiák korában leírt céljához: "Én pedig hivatásomat abban fogom látni, hogy a magyar nép állapotán segítsek". Ma is áll, melyet majdnem száz évvel ezelőtt ír:
"Ne féljünk a radikalizmus vádjától. Aki ezzel vádol, annak mi azt feleljük, hogy voltaképen csak azt akarjuk, amit XIII. Leó pápa akart. XIII. Leóval hirdetjük, hogy a proletariátusnak joga van emberhez méltó életre, joga az otthonra, a család fönntartására, a munkának a termelés gyümölcseiben való igazságos részesedésre. Valljuk, hogy ezt nem lehet megtenni a mai rendszer gyökeres megváltoztatása nélkül, s hogy ahol milliókat kell jobb helyzetbe juttatni, ott azoknak, kik birtokolnak, áldozatot kell hozni. Valljuk a magántulajdon szentségét, de nem minden magántulajdonét; nem valljuk a plutokrácia rettenetes uzsoráinak, nem a közjóval ellenkező terjeszkedésnek jogait. A magántulajdon a kapitalizmusban oly méreteket ölt, hogy arányai elfojtják az életet s kevés kézben halmozzák föl a világ gazdagságát. Erre nincs jog, s erre nincs szentség; erre nem terjeszkedik ki a tulajdon szentsége sem. Nem az elv áttöréséről van itt szó, hanem a mértékről, melyben az elv valósuljon, hogy milliók exisztenciáját, a még nagyobb elvet, az emberi életet lehetetlenné ne tegye."
Tanai és következetes magatartása miatt szembe is került kora világi és egyházi vezető köreivel. De ő nem törödődött támadóival, a végsőkig szolgálta urát, Krisztusát.
"Vádolnak szocializmussal, antiszemitizmussal, radikalizmussal, ki ezzel, ki azzal, ahogy jön; az egyik ezt, a másik azt hajtogatja, természetesen aszerint, amint elevenjükre tapintunk s egyéni, vagy osztályérdekeiket veszélyeztetjük. Kijelentjük, hogy nekünk az egészen mindegy, hogy mások, kik matricákkal és frázisokkal dolgoznak, miféle érzelmi megháborodásokba esnek; reánk nézve a dolog, nem a név, hanem a közügy s nem a részleges érdek a döntő. Mikor társadalmi s gazdasági állásfoglalásról van szó, akkor nem teóriák, hanem gyakorlati szükségletek lebegnek szemeink előtt, s főelvünk az igazságnak s a gyöngének védelme. Ha ezt szocializmusnak, antiszemitizmusnak, radikalizmusnak tetszik hívni az illető uraknak, ez egészen privát passziójuk, de reánk nézve nem irányadó, s hozzá tehetjük bátran, hogy a jogfejlődés s az emberi szellem törtetése sem fog ez akadékokba belebotlani, s azért útjáról bizonyosan egy paraszthajszállal sem fog letérni!"
A támadások ma is folynak ellene... De ő Magyarország tanítója és apostola marad továbbra is.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 305.534 Vass_Peter_Prohaszka_Ottokar_szocialis_tanitasa_1.pdf
DOC 266.752 Vass_Peter_Prohaszka_Ottokar_szocialis_tanitasa_1.doc
EPUB 61.356 Vass_Peter_Prohaszka_Ottokar_szocialis_tanitasa_1.epub
MOBI 93.354 Vass_Peter_Prohaszka_Ottokar_szocialis_tanitasa_1.mobi