Gálos László: A Szentlélekisten PPEK szám: 611

Katolikus irodalmunknak és hitéletünknek régi panasza a Szentlélekisten ismeretének és tiszteletének hiányossága. Mint mondani szoktuk, a Szentlélek valóban "ismeretlen Isten". A Szentlélek ismeretlenségének megvannak a maga okai. A Szentlélek ugyanis az Istenség szentélye, szíve, benne jut leginkább kifejezésre Isten szellemisége, lélekvolta és szentsége. Nem öltött testet, mint a Fiú; működései, mint a Szentírás sugalmazása, a Szent Szűz megárnyékozása, a kegyelem osztogatása láthatatlanok. Továbbá velünk és bennünk van a Szentlélek, ezért az Anyaszentegyházzal nem hozzá imádkozunk, hanem vele.
De mindezek az okok nem menthetik a Szentlélekről való ismereteink hiányosságát és nem bűnteleníthetik kultuszának elhanyagolását. Annál is kevésbé, mert a Szentlélek teológiája a lelki élet, a kegyelem, az erények szempontjából igazán nélkülözhetetlen. Csak a Szentlélek alapos és igaz ismerete tanít meg igazán értékelni az Isten malasztját és irtózni a legnagyobb rossztól: a bűntől. A Szentlélek személyének, eredésének, működéseinek ismerete emel tudatára igazi keresztényi méltóságunknak; Isten végtelen leereszkedését, embervoltunk felmagasztalását ez helyezi elénk igazi megvilágításba.
Ez a tanulmány ezen a régi hiányon kíván segíteni. Felöleli a Szentlélek teológiáját: eredését, titkát, a másik két személyhez való viszonyát, továbbá működéseit és ezeknek kapcsán a természetfölötti élet aszketikáját: a kegyelem, a bűn, az erények, szentségek és az ajándékok feldolgozásában.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.547.807 Galos_Laszlo_A_Szentlelekisten_1.pdf
DOC 1.243.136 Galos_Laszlo_A_Szentlelekisten_1.doc
EPUB 341.243 Galos_Laszlo_A_Szentlelekisten_1.epub
MOBI 496.908 Galos_Laszlo_A_Szentlelekisten_1.mobi