Botka József: Van-e Isten? PPEK szám: 661

Korunk emberének sorsáról elmélkedve aggasztónak találjuk a világhelyzetet. Elképzelhetetlen csodás szép jövő csalogat, de mintha egy csatavesztett nemzedék ütközőjénél vesztegelnénk. Egyre csak azon izgulunk, hogy a jó, vagy a rossz lesz az aranyérmes. A hittagadás nyomán mintha megszakadt volna a kapcsolat a túlvilággal. Az élettel szemben eluralkodott bizonyos közömbösség. Az erkölcsi rend Isten értékes ajándéka, a logikus emberi értelem, a tiszta lelkiismeret, az egészség mintha mind csorbát szenvedett volna.
Korunkban egyenként szabják az igazságot, formálják a világnézetet. Az önzés tetőfokra hágott. A világban eszmék zűrzavara uralkodik, az éhezők kritikussá teszik a küzdelmet. Rá kell ébredjünk, hogy Isten nélkül nincs élet. Nélküle tájékozatlanok vagyunk és gyengének érezzük magunkat. Csak egyetemes világnézet, közös cél és együttérzés vezethet békésebb, szebb világrendhez. Meg kell győzni a földlakókat isteni eredetükről, örök céljukról és az egymásra utalás szükségességéről. A szeretet és megértés alapvető tétel, amelyben rendeződnek a helyzetek és nagyobb távú életkeret nyílik a jövő felé. A hit értékeivel, a tudománnyal karöltve elvezet a világegyetem mélyebb és igazibb ismeretére. A beláthatatlan nagy Univerzum az örök élet gondolatát veti fel és a reménysugarát csillogtatja meg.
Könyvünk számtalan példával áll elő, hogy meggyőzzön arról, hogy az élet Istentől származik és vele tökéletesedik. A tudomány segít feltárni az Univerzumot és meggyőz minket arról, hogy benne a végtelen tér és az örök élet értékei rejlenek. Nem volna szabad éppen most feladni az örök élet hitét és reményét.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 917.530 Botka_Jozsef_Van_e_Isten_1.pdf
DOC 907.776 Botka_Jozsef_Van_e_Isten_1.doc
EPUB 332.894 Botka_Jozsef_Van_e_Isten_1.epub
MOBI 346.891 Botka_Jozsef_Van_e_Isten_1.mobi