Gyürki László: A Biblia földje – A magyar bibliafordítások története PPEK szám: 294

A Biblikus Írások sorozatban megjelent kötet két témakörre tagolodik. Az első a Szentföldet írja le tájegységenként, bibliai utalásokkal, majd Szűz Mária nyomát vizsgálja Jézus feltámadása után és bemutatja a bizánci kor Mária-szentélyeit. A második támakör a magyarnyelvű bibliafordítások rövid áttekintő történetét adja.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
bibfld01.hlp 313.930 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
bibfld01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
bibfld01.txt 196.371 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.