Varga János: Katolikus dogmatika világi hívők számára. I. kötet: Alapvető dogmatika PPEK szám: 896

Ma „új próféták” támadnak. Új Istent, új hitet, új erkölcsöt hirdetnek. „Boldogítják” vele az emberiséget. S az emberiség olyan hiszékeny! Olyan könnyen lépre csalható! Miért? Egyrészt azért, mert lelke mélyén érzi az Isten és boldogság után való vágyat, mit a Teremtő oltott bele; másrészt meg azért, mert a katolikus hitben való járatlansága, az igaz vallás ismeretének hiánya űrt hagy lelkében, s ezt az űrt valamivel ki kell töltenie. Kitölti azzal, amit kap. Ha jót kap, jóval, ha rosszat kap, rosszal. Sokszor még jó katolikusoknál is ez a helyzet. Vallásosak ugyan, de nem meggyőződésből. Ha megkérdeznők tőlük: Mit is hisztek ti voltaképpen és miért hiszitek, amit hisztek? – bizony kevesen tudnának határozott választ adni. A válasz legtöbbnél homályos sejtés maradna. Így aztán nem csoda, ha híveink nagy része nem igazi katolikus; nem csoda, ha életük sok pontban nem egyezik hitükkel. Hisz valójában nincsenek tudatában vallásuk tanításának! S nem csoda, ha az új pogányság szele vagy vihara jelentékeny hányadukat ledönti lábukról. Nem csoda, ha nem tudnak hitükért áldozatot hozni: hisz nem ismerik, milyen drága kincsük van a katolikus hitben!
Ennek a Dogmatikának célja az, hogy a katolikusok kezébe olyan könyvet adjon, mely pótolja a hit megismerésének hiányait. Ha nem ismerjük, milyen csodálatos, isteni gazdagság birtokosává tesz bennünket a hitünk, nem nagyon törjük magunkat utána. Könnyen eldobjuk magunktól. De ha ez az érték belevilágít elménkbe-lelkünkbe, ahogy a lobogó tűz világít bele a szemünkbe, akkor – életünket is szívesen adjuk cserébe hitünkért, annak megfoghatatlanul csodás gazdagságáért! A dogmatika csodás gazdagságából csak azokat a részeket hozza, melyek világi hívőket is érdekelnek. A Dogmatika ugyanis kifejezetten laikusok, nem pedig teológusok számára készült. Világosan akarja adni a hitigazságokat. Nem elvontan, hanem lehetőleg példákkal megvilágítva, hogy megértésük ne legyen túlságosan nehéz s így az olvasók szívesen elmélyedjenek azokba. De egyben alaposat is akar nyújtani. Egészen a mélyre kíván hatolni: sziklaalapra építeni.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.422.585 Varga_Janos_Katolikus_dogmatika_vilagi_hivek_szamara_1.pdf
DOC 1.027.072 Varga_Janos_Katolikus_dogmatika_vilagi_hivek_szamara_1.doc
EPUB 345.625 Varga_Janos_Katolikus_dogmatika_vilagi_hivek_szamara_1.epub
MOBI 697.213 Varga_Janos_Katolikus_dogmatika_vilagi_hivek_szamara_1.mobi